Kiedy i w jakim celu stosuje się zawór mieszający na instalacji CO?

Zawór mieszający to zawór, którego zadaniem jest zmieszanie wody w instalacji centralnego ogrzewania. Mieszane są dwa strumienie wody: cieplejszy wypływający z bufora oraz chłodniejszy na powrocie z danego obiegu grzewczego. Ma to na celu uzyskanie temperatury na zasilaniu obiegu z podmieszaniem (po przejściu przez zawór mieszający) zgodnie z żądaniem na sterowniku. Dzięki temu możemy utrzymywać w buforze temperaturę wyższą  niż podawana na przykład na instalację podłogową.

Zastosowanie zaworu mieszającego  (na powyższym schemacie widoczny w obiegu CO1- sterowanym przez odczyt z czujnika T12) przekłada się na zwiększenie komfortu korzystania z instalacji oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji źródła grzewczego, możliwe jest też magazynowanie ciepła w buforze (podgrzewanie buforu do wysokich temperatur, w godzinach gdy mamy tańsza taryfę energetyczną).

 

Kiedy i w jakim celu stosuje się mieszacz?

 

1. Instalacja mieszana

Zawór mieszający jest bardzo istotnym elementem instalacji CO w przypadku mieszanego rodzaju ogrzewania, kiedy do jednego źródła grzewczego podłączone są dwa obiegi, z czego jeden składa się z grzejników lub klimakonwektorów, a drugi z ogrzewania płaszczyznowego (zwykle podłogówki).

Grzejniki wymagają zwykle temperatury zasilania ok. 45-55oC, więc do takiej temperatury pompa ciepła musi podgrzać wodę w buforze, która następnie będzie zasilać instalację CO. Podgrzewając wodę w buforze do 55oC w sytuacji, gdy nie posiadamy mieszacza na obiegu podłogowym, ten sam parametr temperaturowy (55 oC)  trafia na orurowanie pod posadzką, co jest wartością niewskazaną w przypadku ogrzewania podłogowego. Dopiero zamontowanie na obiegu ogrzewania podłogowego mieszacza pozwala ustawić niższą temperaturę wody grzewczej podawanej na instalację podłogową w stosunku do tej w buforze.

2. Ogrzewanie podłogowe

Zastosowanie zaworu mieszającego na instalacji wykonanej w 100% z ogrzewania podłogowego (możliwe wyłącznie w sytuacji gdy jest bufor wody grzewczej) również przynosi wiele korzyści. Przede wszystkim stanowi ochronę posadzki przed podawaniem zbyt wysokiej temperatury wody grzewczej. W przypadku domów o bardzo niskim zapotrzebowaniu na energię cieplną, zawór mieszający zamontowany na całej instalacji (za buforem) pozwoli na podawanie na instalację b. niskiej temperatury medium grzewczego i jednoczesne utrzymywanie w buforze temperatury, która zawiera się w kopercie pracy sprężarki.

 

Jak zamontować mieszacz?

 

Zawór mieszający może być zamontowany na jednym obiegu lub na całej instalacji jako wspólny na wylocie bezpośrednio z bufora.

Na jednym obiegu montuje się zawór mieszający głównie w przypadku instalacji mieszanej (ogrzewanie podłogowe + grzejniki). Pozwala to na rozróżnienie temperatury podawanej na obieg grzejników oraz podłogówki. W tym przypadku mieszacz znajduje się na obiegu ogrzewania podłogowego, a na sterowniku pompy ciepła w nastawach Instalatora – Konfiguracja ustawiamy parametr dla zaworu mieszającego na wartość „CO1”

 

Kiedy instalacja składa się z dwóch obiegów, z czego na obu jest ogrzewanie podłogowe, zawór mieszający może być zamontowany bezpośrednio za buforem, czyli na całej instalacji CO, analogicznie na sterowniku pompy ciepła ustawiamy parametr zaworu mieszającego na wartość: „inst. CO.”

 

Taki montaż mieszacza, oprócz ochrony posadzki, zapewnia swobodną regulację temperatury zasilania oraz możliwość korzystania z funkcji Magazyn. ciepła, która pozwala na dogrzanie bufora do temperatury wyższej niż żądana w obiegu grzewczym (np. w przypadku korzystania z tańszych stref czasowych taryf energetycznych). To rozwiązanie jednak uniemożliwia ustawienie różnych temperatur wody grzewczej na poszczególnych obiegach.

 

Opublikowano: 07.09.2022