Schematy instalacji

Sprawdź schematy instalacji dla małych i dużych obiektów z wykorzystaniem energii odnawialnej – kolektorów słonecznych lub/i pomp ciepła.

Schematy instalacji przeznaczonych do małych obiektów (np. dom jednorodzinny, obiekt biurowy, usługowy, itp.), gdzie podgrzewanie ciepłej wody użytkowej realizowane jest z wykorzystaniem energii odnawialnej – przez zastosowanie kolektorów słonecznych lub/i pomp ciepła.

  • icons

    MAŁE OBIEKTY

  • icons

    CIEPŁA WODA UŻYTKOWA

Schemat M-C/1

Zastosowanie: podgrzewanie wody użytkowej CWU

Komponenty: mała instalacja solarna + podgrzewacz 2-wężownicowy c.w.u. + wiszący kocioł grzewczy

Opis funkcjonowania: Sterownik G422 wyposażony jest standardowo w 4 czujniki temperatury. Pompa obiegu solarnego włączana jest w zależności od różnicy temperatury między czujnikiem T1 i T2. Czujnik T3 na powrocie pozwala bilansować uzyski ciepła. Sterownik G422 współpracuje z elektronicznym przepływomierzem (w grupie pompowej np. ZPS 18e-01). Regulacja obrotów pompy obiegowej – stała lub zmienna. Możliwe zastosowanie pompy elektronicznej. Czujnik T4 umożliwia sterowanie pracą kotła grzewczego w trybie podgrzewania c.w.u. – blokowanie pracy kotła przy osiągniętej temperaturze w górnej strefie podgrzewacza. Blokowanie pracy kotła – za pomocą wejścia sterującego w sterowniku kotła lub podłączenie dodatkowego opornika w obwód pomiaru temperatury c.w.u. przez sterownik kotła. Sterownik G422 o zaawansowanych funkcjach pozwala także na obsługę pracy pompy cyrkulacyjnej c.w.u. oraz podłączenie systemu zdalnego nadzoru EKONTROL.

POBIERZ

Schemat M-C/2

Zastosowanie: podgrzewanie wody użytkowej CWU

Komponenty: mała instalacja solarna + modułowa pompa ciepła + podgrzewacz 1-wężownicowy c.w.u.

Opis funkcjonowania: Sterownik G425 wyposażony jest standardowo w 3 czujniki temperatury wymagane dla pracy instalacji solarnej. Pompa obiegu solarnego włączana jest w zależności od różnicy temperatury między czujnikiem T1 i T2. Czujnik T3 instalowany jest na powrocie z wężownicy solarnej podgrzewacza c.w.u.. Pompa obiegowa w normalnym trybie pracy jest sterowana od różnicy temperatury między czujnikami T2 i T3. Funkcja Opti-Flow na bieżąco dostosowuje natężenie przepływu w instalacji solarnej do warunków oddawania ciepła przez wężownicę. Sterownik G425 stosowany jest tylko w grupach pompowych ZPS18a-01 przeznaczonych dla współpracy przede wszystkim z kolektorami KS2000 TLP Am (absorber aluminiowy). Sterownik G425 zawiera podstawowe funkcje niezbędne dla pracy instalacji solarnej, bez możliwości współpracy z kotłem, pompą cyrkulacji c.w.u., itd.

POBIERZ

Schemat M-C/3

Zastosowanie: podgrzewanie wody użytkowej CWU

Komponenty: mała instalacja solarna + modułowa pompa ciepła + podgrzewacz 1-wężownicowy c.w.u.

Opis funkcjonowania: Pompa ciepła PCWU 2,5kW przeznaczona jest do podłączenia np. do już istniejącego w budynku podgrzewacza c.w.u. Pompa PCWU 2,5kW wyposażona jest pompę P/PDG do podgrzewania wody użytkowej w obiegu z podgrzewaczem PDG/S. Funkcjonowanie instalacji solarnej jest analogiczne jak w schemacie M-C/1. Sterownik G426 pompy ciepła pozwala na nastawę priorytetów pracy zewnętrznych urządzeń podgrzewających wodę użytkową, w zależności od temperatury zewnętrznej. Sterownik G422 (instalacji solarnej) poprzez wyjście sterujące może blokować pracę pompy ciepła podczas pracy instalacji solarnej, dla zapewnienia najniższych kosztów eksploatacyjnych. Obydwa sterowniki (G422 i G426) można podłączyć do jednego modemu systemu zdalnego nadzoru pracy EKONTROL

POBIERZ

Schemat M-C/4

Zastosowanie: podgrzewanie wody użytkowej CWU

Komponenty: mała instalacja solarna + pompa ciepła c.w.u. z podgrzewaczem

Opis funkcjonowania: Pompa ciepła z podgrzewaczem c.w.u. serii PCWU (np. PCWU 200K-2,3kW) posiada wbudowaną 1 wężownicę do współpracy z kotłem grzewczym lub instalacją solarną (wersja PCWU 300SK-2,3kW posiada 2 wężownice – wg odrębnego schematu). Funkcjonowanie instalacji solarnej jest analogiczne jak w schemacie M-C/1. Sterownik G426 pompy ciepła pozwala na nastawę priorytetów pracy zewnętrznych urządzeń podgrzewających wodę użytkową, w zależności od temperatury zewnętrznej. Sterownik G422 (instalacji solarnej) poprzez wyjście sterujące może blokować pracę pompy ciepła podczas pracy instalacji solarnej, dla zapewnienia najniższych kosztów eksploatacyjnych. Obydwa sterowniki (G422 i G426) można podłączyć do jednego modemu systemu zdalnego nadzoru pracy EKONTROL

POBIERZ

Schemat M-C/5

Zastosowanie: podgrzewanie wody użytkowej CWU

Komponenty: mała instalacja solarna + pompa ciepła c.w.u. z podgrzewaczem + kocioł na paliwo stałe

Opis funkcjonowania: Pompa ciepła z podgrzewaczem c.w.u. PCWU 300SK-2,3kW posiada wbudowane 2 wężownice do współpracy z kotłem grzewczym i instalacją solarną. Funkcjonowanie instalacji solarnej jest analogiczne jak w schemacie M-C/1. Sterownik G426 pompy ciepła pozwala na nastawę priorytetów pracy zewnętrznych urządzeń podgrzewających wodę użytkową, w zależności od temperatury zewnętrznej. Kocioł na paliwo stałe powinien pracować w trybie podgrzewania wody użytkowej tylko w sezonie grzewczym. Sterownik G426 posiada wejście pozwalające na blokowanie pracy pompy ciepła przez zewnętrzny sterownik – G422 w sytuacji gdy pracuje instalacja solarna.

POBIERZ

Schemat M-C/6

Zastosowanie: podgrzewanie wody użytkowej CWU

Komponenty: mała instalacja solarna + pompa ciepła c.w.u. z podgrzewaczem + wiszący kocioł grzewczy

Opis funkcjonowania: Pompa ciepła z podgrzewaczem c.w.u. PCWU 300SK-2,3kW posiada wbudowane 2 wężownice do współpracy z kotłem grzewczym i instalacją solarną. Funkcjonowanie instalacji solarnej jest analogiczne jak w schemacie M-C/1. Sterownik G426 pompy ciepła pozwala na nastawę priorytetów pracy zewnętrznych urządzeń podgrzewających wodę użytkową, w zależności od temperatury zewnętrznej. Kocioł gazowy niskotemperaturowy powinien pracować przy temperatury zewnętrznej niższej od ok. -6 oC, gdy współczynnik COP pompy ciepła będzie niższy od ok. 2,0. Kocioł gazowy kondensacyjny zapewni niższe koszty eksploatacji już poniżej ok. 3 oC. Sterownik G426 posiada wejście pozwalające na blokowanie pracy pompy ciepła przez zewnętrzny sterownik – G422, gdy pracuje instalacja solarna.

POBIERZ

Schemat M-C/7

Zastosowanie: podgrzewanie wody użytkowej CWU

Komponenty: 2x mała instalacja solarna + podgrzewacz 2-wężownicowy c.w.u. + wiszący kocioł grzewczy

Opis funkcjonowania: Sterownik G422 standardowo zawiera funkcję obsługi dwóch oddzielnych pól kolektorów słonecznych, np. zabudowanych na przeciwnych połaciach dachu (np. wschód-zachód). Pompa pierwszego pola kolektorów P/SOL1 będzie załączana standardowo od różnicy temperatury pomiędzy czujnikiem T1, a T2 w podgrzewaczu pojemnościowym. Pompa drugiego obiegu P/SOL2 będzie włączana, gdy temperatura w kolektorach słonecznych T3 będzie wyższa od temperatury T2 w podgrzewaczu o różnicę T1-T2. Czujnik T3 jest wykorzystany dla drugiego pola kolektorów słonecznych, przez co nie spełnia funkcji pomiaru temperatury powrotu w instalacji solarnej (zabudowa w zespole pompowo-sterowniczym ZPS) jak w standardowych schematach.

POBIERZ

Schemat M-C/8

Zastosowanie: podgrzewanie wody użytkowej CWU

Komponenty: mała instalacja solarna + 2 x podgrzewacz 1-wężownicowy c.w.u. (solarny i kotłowy) + kocioł na paliwo stałe

Opis funkcjonowania: Schemat pozwala rozbudować istniejący układ z zachowaniem podgrzewacza c.w.u. zasilanego z kotła grzewczego PDG/K. Zastosowany dodatkowo podgrzewacz PDG/S zasilany jest z instalacji solarnej. Woda wodociągowa przepływa szeregowo przez podgrzewacz (solarny) PDG/S i następnie przez PDG/K, gdzie jest dogrzewana do wymaganej temperatury. Pompa obiegu solarnego P/SOL sterowana jest standardowo od czujników temperatury T1 i T2. Czujnik T3 może być wykorzystany albo na powrocie instalacji solarnej (w zespole ZPS), albo do współpracy z kotłem na paliwo stałe jak bieżącym schemacie. Dodatkowa pompa mieszająca P/M (ładująca) zapewnia cyrkulację wody użytkowej między podgrzewaczami w zależności od różnicy temperatury T2-T4. Woda o wyższej temperaturze jest przekazywana z podgrzewacza PDG/S do podgrzewacza PDG/K także przy braku rozbioru wody użytkowej.

POBIERZ