Grupy pompowe

Prawidłowe i zarazem efektywne działanie instalacji solarnej zależy ściśle od przepływu czynnika roboczego. Odpowiada za to bezpośrednio grupa pompowa. Poza pompą obiegową zawiera ona także elementy pomiarowe i zabezpieczające pracę instalacji solarnej.

ALEX HX10
Zespół pompowy nowej generacji o modułowej budowie pozwalającej na praktyczny etapowy montaż urządzenia. Uniwersalna zabudowa względem podgrzewacza wody i szybki montaż z podłączeniem jedynie 2 króćców.
  • 1-drogowa konstrukcja
  • Modułowa budowa
  • Minimalne gabaryty
Poznaj produkt
ZP2-12 ECO
Tradycyjnie zbudowany zespół pompowy o konstrukcji 2-drogowej, z wbudowanym przepływomierzem mechanicznym, termometrami zasilania i powrotu instalacji solarnej i inną armaturą pomiarową i zabezpieczającą.
  • 2-drogowa konstrukcja
  • Wbudowane termometry i przepływomierz
  • Zwiększony przepływ
Poznaj produkt
Wygodne w montażu i użytkowaniu
Energooszczędne pompy obiegowe
Współpraca z dowolnym sterownikiem
Kompaktowa, przemyślana budowa

Centralny punkt systemu – zestaw pompowy do instalacji solarnej

Centralnym elementem instalacji solarnym znajdującym się pomiędzy kolektorami słonecznymi, a podgrzewaczem wody jest zespół pompowy. Nazywany jest także grupą pompową lub stacją pompową. Jest to kluczowy element systemu odpowiadający za transport ciepła – z kolektorów słonecznych do podgrzewacza wody. Pompa obiegowa wymusza w tym celu przepływ glikolu.

Grupa pompowa solarna jest przystosowana do pracy w niestandardowych warunkach – z glikolem, który ma większą gęstość od wody, a także może osiągać podwyższone temperatury robocze. Wymaga to stosowania materiałów o podwyższonej wytrzymałości, w tym odpornych na wysoką temperaturę uszczelnień, czy izolacji cieplnej. Zestaw pompowy do instalacji solarnej musi być dobrany z uwzględnieniem jej wielkości. Od tego jest uzależnione natężenie przepływu glikolu, które odbierając ciepło z kolektorów słonecznych zapewnia ich schładzanie.

Jak wybrać odpowiedni zespół pompowy solarny?

Zwykle producenci grup pompowych deklarują dla jakiego natężenia przepływu (np. do 10 l/min. dla zespołu ALEX HX10) może być stosowany dany model. Stosuje się także wygodny przelicznik – do jakiej powierzchni kolektorów słonecznych można przewidzieć dany zespół (np. do 10 m2 dla ALEX HX10).

Jakie elementy oprócz pompy obiegowej zawiera zespół pompowy solarny? Oprócz pełnionej podstawowej funkcji wymuszania przepływu glikolu, zespół odpowiada także za zabezpieczenie instalacji solarnej. Stąd też znajduje się w niej zawór bezpieczeństwa oraz króciec podłączenia naczynia wzbiorczego. Naczynie kompensuje znaczne zmiany objętości glikolu wynikające ze zmiennej temperatury roboczej. Dzięki temu w układzie nie powinno dochodzić do nadmiernego wzrostu ciśnienia, nawet w razie przegrzewania kolektorów słonecznych w stanie stagnacji. Jeżeli z jakichś powodów ciśnienie w instalacji zbliży się do maksymalnego dopuszczalnego, to nastąpi otwarcie zaworu bezpieczeństwa.

Grupa pompowa solarna – jednodrogowa, czy dwudrogowa?

Producenci grup solarnych oferują różne warianty swoich produktów. Podstawowym podziałem jest tu podział na grupy jedno- i dwudrogowe. Grupy solarne jednodrogowe (np. ALEX HX10 produkcji Hewalex) cechują się zwartą budową i małymi gabarytami. Są instalowane zwykle blisko podgrzewacza wody na przewodzie powrotnym do kolektorów słonecznych, gdzie glikol jest już schłodzony po oddaniu ciepła w wężownicy podgrzewacza. Szybki montaż grup jednodrogowych wynika też z faktu, ze posiadają one jedynie 2 króćce przyłączeniowe.

Grupy solarne dwudrogowe (np. ZP2-12 ECO produkcji Hewalex) często posiadają szerszy osprzęt, w tym termometr zasilania i powrotu w obiegu solarnym, czy separator powietrza. Ich montaż wymaga więcej pracy z uwagi na to, że grupa posiada 4 króćce i jest instalowana na przewodzie zasilającym i powrotnym instalacji solarnej.