Pompy ciepła

Pompa ciepła to jedno z najbardziej efektywnych energetycznie i przyjaznych środowisku urządzeń grzewczych. Korzysta przede wszystkim z energii otoczenia i tylko niewielkiej ilości energii elektrycznej. Zapewnia najniższe koszty eksploatacji bez lokalnej emisji zanieczyszczeń.

Nasze rozwiązania

Do ogrzewania budynku
Do wody użytkowej
Do wody basenowej
Do dużych obiektów
Osprzęt dodatkowy

Wysokie klasy efektywności do A+++
Dla wszystkich popularnych zastosowań
Wydłużona gwarancja do 5 lat
Doświadczony polski producent OZE
Długie gwarancje i niskie koszty użytkowania
Możliwość obsługi i diagnostyki online

Czym jest pompa ciepła i jak działa?

Zasada działania pompy ciepła opiera się o wykorzystanie właściwości czynników chłodniczych (ziębniczych). Potrafią one wrzeć w bardzo niskich ujemnych temperaturach, a więc mogą efektywnie odbierać ciepło np. z gruntu, wody lub bezpośrednio z powietrza atmosferycznego. Dodatkowo czynnik jest sprężany w sprężarce pompy ciepła. Zwiększa się wówczas jego temperatura i ciśnienie, co można już wykorzystać do oddawania ciepła do wody grzewczej, basenowej czy też użytkowej.

 

Większa część ciepła odbierana przez czynnik grzewczy (czasem błędnie nazywanym freonem) pochodzi z otoczenia. Tak zwanym dolnym źródłem ciepła może być powietrze, grunt lub woda. Pompa ciepła wymaga zasilania energią elektryczną dla pracy sprężarki zapewniającej działanie obiegu chłodniczego. Jest to więc urządzenie zaliczane do najbardziej efektywnych energetycznie i wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE).

Rodzaje pomp ciepła

W ofercie firmy Hewalex znajduje się kilka rodzajów pomp ciepła przeznaczonych do podgrzewania wody użytkowej, basenowej lub do ogrzewania  pomieszczeń. Pompy ciepła różnią się także zasadniczo pod względem współpracy z dolnym źródłem ciepła. Dostarcza ono ciepło z natury wykorzystywane w obiegu chłodniczym.

 

Obecnie najpopularniejszy na rynku rodzaj pomp ciepła korzysta z powietrza zewnętrznego i przekazuje ciepło o podwyższonej temperaturze np. do wody grzewczej. Jest to określane wariantem urządzenia typu powietrze/woda. Znany jest także wariant pompy ciepła powietrze/powietrze. W tym przypadku ciepło oddawane jest do powietrza wewnątrz domu. Są to jednak urządzenia przeznaczone głównie do krajów o cieplejszym klimacie. Ich główną funkcją jest klimatyzacja pomieszczeń, a jedynie dodatkową ogrzewanie w chłodniejsze dni.

Efektywność pompy ciepła

Pompa ciepła jest jednym z najbardziej efektywnych urządzeń grzewczych, dzięki wykorzystywaniu energii odnawialnej z powietrza, gruntu lub wody. Chwilowa efektywność jest wyrażana współczynnikiem COP. Jeśli wartość COP wynosi np. 5 (A7/W30-35) to oznacza to, że z 1 kW zużywanej energii elektrycznej wytwarzane jest aż 5 kW ciepła. Dodatkowa informacja jak np. A7/W30-35 wskazuje dla jakich warunków pracy uzyskiwana jest określona wartość COP. Zapis A7/W30-35 oznacza, że pobierane powietrze (A–air) ma temperaturę 7°C, a woda (W–water) jest podgrzewana od 30 do 35°C. W ostatnich latach pompy ciepła są dodatkowo znakowane etykietami energetycznymi. Pozwala to w łatwy sposób zorientować się w klasie efektywności urządzenia. O ile najbardziej sprawne kotły gazowe uzyskują klasę efektywności A, to pompy ciepła bez większych trudności A++, a nawet A+++.

Porady

Krzywa grzewcza czy sterowanie manualne – na co się zdecydować?
Temperatura w pomieszczeniu. Ustawienia programu czasowego grzania CO
Optymalizacja kosztów eksploatacji urządzenia