Najtańsze ogrzewanie wody użytkowej

Koszt ogrzewania ciepłej wody użytkowej stanowią coraz większą część wydatków domowych. Są uzależnione przede wszystkim od potrzeb mieszkańców, sprawności źródeł ciepła oraz cen paliw i energii elektrycznej.

Porównanie kosztów ogrzewania wody użytkowej
– standardowe potrzeby dzienne 300 litrów/dzień

Koszty ogrzewania wody użytkowej są znacznie zróżnicowane. Różnice mogą być nawet 5-krotne z uwagi na znaczne różnice w kosztach zakupu paliw. Dotyczy to przede wszystkim paliw „niesieciowych”, a więc kupowanych i dostarczanych do domu transportem. Są to takie paliwa jak węgiel, drewno, gaz płynny i olej opałowy. Ich ceny ulegają znacznym wahaniom w ciągu roku, także z uwagi na niestabilną sytuację na runku paliwowym.

Bardziej przewidywalne są koszty zakupu gazu ziemnego i energii elektrycznej. Są one regulowane centralnie i w ostatnim czasie bardziej korzystne dla właścicieli domów. Najtańsze ogrzewanie wody użytkowej można uzyskać wykorzystując energię odnawialną. Pompa ciepła pozwala ogrzewać wodę średnio 4 razy taniej niż bojler elektryczny. Najniższe koszty ciepłej wody zapewni z kolei zastosowanie kolektorów słonecznych. Instalacja solarna potrzebuje do pracy śladowej ilości energii elektrycznej.

Uwaga: praca źródeł ciepła w trybie podgrzewania ciepłej wody użytkowej CWU odbywa się poza sezonem grzewczym z niższą sprawnością niż w trakcie jego trwania. Wpływa to średnioroczną sprawność źródła ciepła i koszty ogrzewania wody. Różnice będą znaczące szczególnie dla kotłów na paliwa stałe,  czego powodem są znacznie zwiększone straty rozruchowe i postojowe.

Szacunkowe koszty podgrzewania 300 litrów wody (brutto):
Instalacja solarna
Instalacja solarna (8 h/dzień)
0,16 zł
ENERGIA ELEKTRYCZNA
Pompa ciepła (COP = 3,91)
2,39 zł
Bojler elektryczny
9,82 zł
GAZ ZIEMNY
Kocioł kondensacyjny
3,72 zł
Kocioł niskotemperaturowy
4,42 zł
GAZ PŁYNNY
Kocioł kondensacyjny
5,67 zł
DREWNO
Kocioł na pelety
6,80 zł
Kocioł na drewno
2,46 zł
OLEJ OPAŁOWY
Kocioł kondensacyjny
9,05 zł
Kocioł niskotemperaturowy
11,46 zł
Węgiel
Kocioł na węgiel
5,28 zł
Kocioł na ekogroszek
6,30 zł
Dane do obliczeń:

Zużycie ciepłej wody:

300 litrów od 10 do 45°C, straty ciepła (cyrkulacja wody, zbiornik): 10%

 

Sprawność średnioroczna źródeł ciepła w trybie ogrzewania ciepłej wody CWU:

 • kocioł na gaz ziemny GZ50: kondensacyjny 95%, niskotemperaturowy 80%,
 • kocioł na gaz płynny: kondensacyjny 95%,
 • kocioł olejowy: kondensacyjny 98%, niskotemperaturowy 75%,
 • kocioł na biomasę: na drewno 60%, na pelety 80%,
 • kocioł na węgiel: na orzech 70%, na ekogroszek 80%,
 • bojler elektryczny 98%,
 • pompa ciepła: COP = 3,91 (PCWU 300eK-1,8kW w punkcie A15/W15-45 wg EN 16147).

Ceny paliw i energii (brutto w okresie 7-8.2022):

 

 • gaz ziemny GZ50: 3,427 zł/m3 (średnio w taryfie W-3),
 • gaz płynny: ze zbiornikiem własnym 3,00 zł/litr (źródło: cdc24.pl),
 • olej opałowy lekki: 7,44 zł/litr (źródło: cdc24.pl),
 • drewno opałowe mieszane 280 zł/m.p., pelety 2.500 zł/t (źródło: ogłoszenia aukcyjne),
 • węgiel typu ekogroszek 3.000 zł/t, węgiel orzech 2.200 zł/t,
 • energia elektryczna 0,80 zł/kWh (średnia w kraju, taryfa G11).