Do ogrzewania budynku

Pompa ciepła zapewnia najniższe koszty ogrzewania budynku. Spełnia także funkcję podgrzewania ciepłej wody użytkowej i dodatkowo chłodzenia budynku latem. Pompa ciepła pozwala na zbudowanie domu bez komina i także bez dostępu do gazu ziemnego.

PCCO MONO
Pompa ciepła powietrze-woda typu MONOBLOK to hermetyczne, wygodne w montażu i serwisie rozwiązanie. Jednostki są połączone obiegiem z wodą grzewczą chronionym przez innowacyjny Moduł Zabezpieczający PZ HX.
  • Wysoka efektywność do A+++
  • Bezpieczny czynnik R32
  • Wydłużona gwarancja
Poznaj produkt
PCCO SPLIT
Pompa ciepła powietrze-woda typu SPLIT to standardowa konstrukcja złożona z dwóch jednostek połączonych obiegiem chłodniczym. Pozwala na stosunkowo dużą swobodę wyboru miejsca zabudowy jednostki zewnętrznej.
  • Wysoka efektywność do A+++
  • Sprężarka inwerterowa
  • Wydłużona gwarancja
Poznaj produkt

Najwyższe klasy efektywności do A+++

Niskie koszty – brak płatnych przeglądów

Wydłużone gwarancje do 5 lat

W standardzie obsługa i diagnostyka online**

Ile prądu zużywa pompa ciepła?

Jednym z najczęściej zadawanych pytań jest pytanie, ile prądu zużywa pompa ciepła? Około 95% energii zużywana jest przez sprężarkę, a pozostała część przez wentylator i pompę obiegową. Na podstawie rzeczywistych pomiarów zużycia energii elektrycznej w domach z pompami ciepła, można określić, że jest to zwykle od 10 do 20 kWh/m2 rocznie. Jest to zużycie energii dla pompy ciepła pracującej na potrzeby ogrzewania domu oraz podgrzewania wody użytkowej.

W obecnie budowanych domach o podwyższonym standardzie energetycznym, np. WT 2017 lub WT 2021, zużycie prądu przez pompę ciepła nie powinno przekraczać 15 kWh/m2 rocznie. Przykładowo w domu o powierzchni 140 m2 zużycie energii elektrycznej powinno wynieść nie więcej niż 2100 kWh. Przy cenie energii elektrycznej 0,77 zł/kWh (taryfa G11, cena-pradu.pl, 02.2022), roczne koszty ogrzewania domu pompą ciepła wraz z podgrzewaniem ciepłej wody dla 3-4 osób w rodzinie powinny wynieść ok. 1620 zł/rok.

Jak działają pompy ciepła?

Zasada działania pompy ciepła opiera się o wykorzystanie właściwości czynników chłodniczych (ziębniczych). Potrafią one wrzeć w bardzo niskich ujemnych temperaturach, a więc mogą efektywnie odbierać ciepło np. z gruntu, wody lub bezpośrednio z powietrza atmosferycznego. Dodatkowo czynnik jest sprężany w sprężarce pompy ciepła. Zwiększa się wówczas jego temperatura i ciśnienie, co można już wykorzystać do oddawania ciepła do wody grzewczej, basenowej czy też użytkowej.

Większa część ciepła odbierana przez czynnik grzewczy (czasem błędnie nazywanym freonem) pochodzi z otoczenia. Tak zwanym dolnym źródłem ciepła może być powietrze, grunt lub woda. Pompa ciepła wymaga zasilania energią elektryczną dla pracy sprężarki zapewniającej działanie obiegu chłodniczego. Jest to więc urządzenie zaliczane do najbardziej efektywnych energetycznie i wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE).

Pompa ciepła MONOBLOK czy SPLIT?

Coraz większą popularnością na rynku cieszą się pompy ciepła typu powietrze-woda. Są one oferowane w dwóch podstawowych typach: MONOBLOK lub SPLIT. Zasadnicza różnica polega na tym jaki czynnik roboczy krąży w obiegu pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną. W pompach ciepła typu SPLIT stosowany jest czynnik chłodniczy (ziębniczy) np. R410A lub R32. Wymaga to wykonania połączenia z rur miedzianych pomiędzy jednostkami pompy ciepła. Obieg jest następnie wypełniany czynnikiem chłodniczym. Zaletą rozwiązania jest ochrona przed zamarzaniem na poziomie konstrukcyjnym, ponieważ czynnik chłodniczy nie zamarznie w występujących normalnie temperaturach zewnętrznych. Montaż pompy ciepła SPLIT wymaga jednak dodatkowych kwalifikacji tzw. uprawnień FGAZ, które musi posiadać instalator. Prowadzenie prac montażowych wymaga też specjalistycznych narzędzi.

Pompa ciepła monoblok – jakie cechy posiada?

Pompa ciepła MONOBLOK jest urządzeniem grzewczym, w którym obieg chłodniczy mieści się w jednostce zewnętrznej. Jest to zamknięty hermetyczny układ, który nie wymaga żadnej ingerencji, a montaż nie wymaga dodatkowych kwalifikacji czy uprawnień jak w przypadku pomp ciepła SPLIT. Powietrzne pompy ciepła MONOBLOK mogą pracować bezpośrednio z wodą grzewczą, którą podłącza się wprost do jednostki zewnętrznej. Muszą być one jednak zabezpieczone przed zamarzaniem na wypadek przerw w zasilaniu. Większość rozwiązań rynkowych opiera się na zastosowaniu dodatkowego obiegu z glikolem pomiędzy jednostką zewnętrzną i wewnętrzną. Wymusza to konieczność instalowania dodatkowego osprzętu – wymiennika ciepła i pompy obiegowej. Podnosi to koszty inwestycji i eksploatacji. Pompy ciepła Hewalex są wyposażone w innowacyjne rozwiązanie techniczne jakim jest Moduł Zabezpieczający PZ HX.