Kolektory słoneczne

Brak emisji zanieczyszczeń oraz zerowe koszty pracy sprawiają, że kolektory słoneczne stanowią najbardziej sprawne i przyjazne środowisku źródło ciepła. Obniżają bezpośrednio koszty podgrzewania wody użytkowej, basenowej bądź ogrzewania budynku.

Nasze rozwiązania

Zestawy solarne
Płaskie kolektory słoneczne
Grupy pompowe
Sterowniki
Systemy mocowania
Osprzęt dodatkowy

10 lat gwarancji Hewalex
Polski producent 30 lat w branży OZE
Zgodność z wymogami certyfikatu Solar Keymark
Top10 Europejskich producentów kolektorów
Obecny w 50 krajach na świecie
Dostosowany do warunków każdego klimatu

Solary słoneczne – czym są i jak działają?

Nazywane bardzo często solarami kolektory słoneczne są źródłem darmowego i czystego ciepła. Dlaczego darmowego? Ponieważ w odróżnieniu od tradycyjnych urządzeń grzewczych, wykorzystują nie ciepło ze spalania paliw, ale niemal wyłącznie energię słoneczną. Jedynie śladowa ilość energii elektrycznej jest niezbędna dla pracy pompy obiegowej instalacji solarnej. Zapewnia to przekazywanie ciepła z kolektorów słonecznych do podgrzewacza wody użytkowej lub innej.

Pozyskiwanie energii słonecznej zaczyna się od absorbera umieszczonego w kolektorze słonecznym. Jest on zbudowany z arkusza blachy najczęściej aluminiowej, pokrytej specjalną warstwą pochłaniającą promieniowanie słoneczne. Do absorbera są trwale umocowane rurki, w których przepływa czynnik grzewczy. Jest nim zwykle glikol odporny na utrudnione warunki pracy, który odpowiada za odbieranie ciepła z absorbera.

Kolektor płaski, czy próżniowy?

Ceny kolektorów słonecznych zależą od wielu czynników. W pierwszym rzędzie jednak różnica wynika z konstrukcji – płaski, czy próżniowy. Kolektory płaskie mogą kosztować nawet 3-4 razy mniej niż wysokiej klasy kolektory próżniowe (w przeliczeniu na powierzchnię czynną – apertury). Dzięki temu są one częściej stosowane ze względów technicznych i ekonomicznych.

Z kolei ceny popularnych kolektorów próżniowych z 2-ściennymi rurami szklanymi, mogą być zbliżone do cen kolektorów płaskich. Jednak ich praca przynosi zdecydowanie mniej ciepła, zwłaszcza w przeliczeniu na zajętą na dachu powierzchnię. Zatem okres zwrotu kosztów z takiej inwestycji będzie zdecydowanie dłuższy niż w przypadku kolektorów płaskich. Te ostatnie są zdecydowanie najczęściej wybieranym rozwiązaniem, zapewniając wysokie efekty przy korzystnym koszcie inwestycji.

Porady

Wybór kolektora słonecznego ze względu na rodzaj absorbera
Dlaczego stosować kolektory słoneczne? – 3 ważne powody
Kolektory słoneczne – zasada działania