Certyfikaty i wyróżnienia

Kolektory słoneczne, pompy ciepła, panele fotowoltaiczne, a także elementy instalacji fotowoltaicznych podlegają badaniom w niezależnych uprawnionych do tego laboratoriach. Potwierdzeniem jakości są certyfikaty.

Potwierdzenie jakości produktów

Wszystkie produkty w ofercie HEWALEX spełniają wymagania do wprowadzania ich do obrotu na terenie Wspólnoty Europejskiej jak również poza jej granicami, w tym specyficzne wymagania w niektórych krajach. W przypadku głównych produktów, jakimi są kolektory słoneczne firma HEWALEX zawsze legitymuje się dodatkowym europejskim znakiem jakości “SOLAR KEYMARK”, który zaświadcza o stałej zewnętrznej kontroli produkcji jak również potwierdza wysoki europejski standard tych urządzeń.

Certyfikaty dla urządzeń

W zależności od rodzaju urządzenia, wymagane są certyfikaty poświadczające parametry techniczne. W przypadku kolektorów słonecznych jest to certyfikat Solar Keymark zawierający wyniki badań w niezależnym laboratorium – dane dla sprawności oraz wytrzymałość na określone warunki eksploatacji.

Dla pomp ciepła jest to certyfikat zgodności z Europejską Dyrektywą Niskonapięciową 2006/95/WE (znak CE) oraz certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa (znak B). W przypadku pomp ciepła poddanych badaniom zgodnie z rozszerzonymi wymaganiami organizacji EHPA (Europejskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła) nadawany jest europejski znak jakości EHPA-Q. Określa on dodatkowe wymagania dla producenta pompy ciepła takie jak m.in. dostęp do części zamiennych czy obsługa serwisowa.

Panele fotowoltaiczne muszą posiadać certyfikat zgodności z Europejską Dyrektywą Niskonapięciową 2006/95/WE (znak CE). Mogą posiadać dodatkowe świadectwa badań jak np. UL 1703 dla odporności na wysokie temperatury pracy i zamarzanie, czy też IEC 62716 dla odporności na działanie kwasów.

Certyfikat systemu zarządzania jakością

ISO 9001:2015 Hewalex

Pobierz Podgląd