Inwertery

Falownik stanowi centralny element instalacji fotowoltaicznej. Służy do zamiany prądu stałego wytworzonego przez panele na prąd zmienny. Inwertery Solis są wytwarzane przez Ginlong Technologies – jednego z najbardziej doświadczonych i uznanych producentów na świecie.

Sieciowe 1-fazowe
Inwertery sieciowe 1-fazowe przeznaczone są dla instalacji fotowoltaicznych o mocy do 3,6 kWp. Cechują się wysoką sprawnością, niezawodną i cichą pracą.
 • Dla instalacji do 4,5 kWp
 • Cicha praca
 • Odporne na trudne warunki
Poznaj produkt
Sieciowe 3-fazowe małej mocy
Inwertery sieciowe 3-fazowe małej mocy są przeznaczone dla instalacji fotowoltaicznych o mocy do 15,0 kWp. Cechują się wysoką sprawnością, niezawodną i cichą pracą.
 • Dla instalacji o mocy do 15,0 kWp
 • Cicha praca
 • Odporne na trudne warunki
Poznaj produkt
Sieciowe 3-fazowe dużej mocy
Inwertery sieciowe 3-fazowe dużej mocy są przeznaczone dla instalacji fotowoltaicznych o mocy do 75,0 kWp. Cechują się wysoką sprawnością, niezawodną i cichą pracą.
 • Dla instalacji o mocy do 75,0kWp
 • Cicha praca
 • Odporne na trudne warunki
Poznaj produkt
Hybrydowe
Inwertery hybrydowe trójfazowe są przeznaczone dla instalacji fotowoltaicznych wyposażonych w system magazynowania energii o mocy do 9,6 kWp.
 • Funkcjonalny sterownik
 • Kompaktowa grupa pompowa
 • Aplikacja mobilna
Poznaj produkt

Wysoka sprawność maksymalna – niemal 99%

Niezawodne, energooszczędne, ciche i naturalne chłodzenie

Szczelna obudowa z możliwością zabudowy na zewnątrz

Testowane w ekstremalnych warunkach pracy

Jak działa inwerter?

Inwerter nazywany także falownikiem stanowi centralny punkt instalacji fotowoltaicznej. Znajduje się pomiędzy źródłem energii elektrycznej – panelami fotowoltaicznymi, a odbiornikami tej energii – siecią elektryczną w budynku, a także siecią elektroenergetyczną. Jednym z podstawowych zadań inwertera solarnego jest zamiana wytwarzanego przez panele PV prądu stałego na prąd przemienny.

Inwertery Solis z jakich korzysta w swojej ofercie firma Hewalex, cechują się bardzo szerokim zakresem pracy. Praktycznie w zakresie wydajności 20-100%m inwerter Solis zachowuje swoją maksymalną sprawność na poziome rzędu 98%.

Jak dobrać inwerter do paneli fotowoltaicznych?

Zaleca się aby nominalna moc wyjścia inwertera mieściła się w zakresie +-20% od maksymalnej łącznej mocy paneli PV (w warunkach nominalnych STC). Wyjątkiem jest sytuacja, gdy w przyszłości planowana jest rozbudowa instalacji PV. Wówczas można dobrać inwerter o większej mocy, najlepiej po konsultacji technicznej z dostawcą systemu PV.

Inwertery Solis już od mocy 3 kW posiadają możliwość podłączenia 2 niezależnych pól paneli fotowoltaicznych (tzw. stringi). Będzie to szczególnie przydatne gdy np. na budynku zabudowano 2 pola paneli różniące się pod względem warunków nasłonecznienia. Każdy układ PV będzie odrębnie monitorowany (MPPT) tak aby maksymalnie wykorzystać ich chwilową wydajność.

Inwerter 1-fazowy czy 3-fazowy?

Wybór inwertera pod względem ilości faz prądowych jest zależny zasadniczo o wielkości instalacji PV i typu sieci domowej. W instalacjach fotowoltaicznych o małej mocy stosuje się zwykle inwertery 1-fazowe. Cena inwertera 1-fazowego małej mocy będzie wyraźnie niższa niż 3-fazowego, a jednocześnie powinien on pracować z wyższą sprawnością. Jako graniczną wartość można tu przyjąć moc wyjściową inwertera 3 kW. Powyżej niej można rozważyć już zastosowanie inwertera 3-fazowego. Należy wziąć pod uwagę wymagania Operatorów Sieci Dystrybucyjnych którzy wymagają, aby powyżej mocy 3,68 kW inwerter był już 3-fazowy.