Dopłaty fotowoltaika

Trwa nabór wniosków w ramach programu dofinansowania do fotowoltaiki “Mój Prąd 4.0”, dzięki któremu można uzyskać dopłatę do zakupu i montażu instalacji.

Nawet do 58 000 zł dofinansowania
Na inwestycję w instalację fotowoltaniczną, magazyny energii i ciepła, pompy ciepła, kolektory słoneczne i systemy HEMS/EMS
  • Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy od 2 kW do 10 kW
  • Zakup i montaż magazynów ciepła lub pomp ciepła
  • Zakup i montaż kolektorów słonecznych
  • Zakup i montaż magazynów energii elektrycznej o pojemności co najmniej 2 kWh
Na co

Indywidualni  właściciele domów jednorodzinnych:
– rozliczający się w systemie tzw. net-billing, którzy nie skorzystali z dofinansowania;
– rozliczający się w systemie opustów, którzy jeszcze NIE SKORZYSTALI z dofinansowania, pod warunkiem przejścia na nowy system rozliczania;
– rozliczający się w systemie opustów, którzy skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, jednak po pewnymi warunkami.

Dla kogo

Dofinansowanie do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaicznej oraz innych urządzeń służących do magazynowania energii elektrycznej, magazynowania ciepła/urządzeń grzewczych (pompy ciepła), systemów zarządzania energią i kolektorów słonecznych.

Forma
  • Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy od 2 kW do 10 kW
  • Zakup i montaż magazynów ciepła lub pomp ciepła
  • Zakup i montaż kolektorów słonecznych
  • Zakup i montaż magazynów energii elektrycznej o pojemności co najmniej 2 kWh
Na co

Indywidualni  właściciele domów jednorodzinnych:
– rozliczający się w systemie tzw. net-billing, którzy nie skorzystali z dofinansowania;
– rozliczający się w systemie opustów, którzy jeszcze NIE SKORZYSTALI z dofinansowania, pod warunkiem przejścia na nowy system rozliczania;
– rozliczający się w systemie opustów, którzy skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, jednak po pewnymi warunkami.

Dla kogo

Dofinansowanie do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaicznej oraz innych urządzeń służących do magazynowania energii elektrycznej, magazynowania ciepła/urządzeń grzewczych (pompy ciepła), systemów zarządzania energią i kolektorów słonecznych.

Forma

Mój Prąd 5.0

 

 

 

 

 

 

 

Szczegóły programu

Cel i zakres programu

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych lub wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej poprzez jej magazynowanie (magazyny energii elektrycznej lub ciepła) oraz zwiększenie efektywności zarządzania energią elektryczną na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Terminy i forma składania wniosków

Nabór trwa od 22.04.2023r. do 22.12.2023r. lub do wyczerpania dedykowanej puli środków. Wnioski należy składać wyłącznie online, poprzez formularz udostępniony na portalu gov.pl

Beneficjenci

Osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową (są stroną tej umowy nie pełnomocnikiem) / umowę sprzedaży energii, regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Kontakt

Informacji o programie „Mój Prąd” udzielają Doradcy Energetyczni za pośrednictwem strony:
https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/

Jak uzyskać dofinansowanie?
1
1

Podejmij decyzję co do wymiany źródła ogrzewania.

2
2

Sprawdź jaka pompa ciepła HEWALEX będzie odpowiednia dla Twojego budynku.

3
3

Wybierz korzystny program dofinansowania, z którego możesz skorzystać.

4
4

Wypełnij niezbędne formularze/wnioski i złóż je w odpowiednim urzędzie.

5
5

Poczekaj na decyzję w sprawie dotacji.

6
6

Zmniejsz poniesione koszty i ciesz się nowym źródłem ciepła.

Wzory dokumentów

Program Priorytetowy Mój Prąd_2022

Pobierz Podgląd

Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie PP Mój Prąd_2022

Pobierz Podgląd

Załącznik nr 4_Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych_RODO

Pobierz Podgląd

Wzór zaświadczenia o przyłączeniu do sieci elektroenergetycznej od Operatora Sieci Dystrybucyjnej

Pobierz Podgląd