Dopłaty fotowoltaika

Trwa nabór wniosków w ramach programu dofinansowania do fotowoltaiki „Mój Prąd 4.0”, dzięki któremu można uzyskać dopłatę do zakupu i montażu instalacji.

Nawet 20 500 zł dofinansowania
Na inwestycję w instalację fotowoltaniczną
 • Zakup i montaż instalacji o mocy od 2kW do 10kW
 • Zakup i montaż magazynów ciepła
 • Zakup i montaż magazynów energii elektrycznej o pojemności co najmniej 2 kWh.
 • Zakup i montaż systemów zarządzania energią HEMS/EMS* 

 

Na co

Indywidualni  właściciele domów jednorodzinnych, będący prosumentami w nowym systemie net billing oraz którzy zmienili system rozliczania z systemu opustów na nowy system net billing.

Wymagania zabudowy:

 • budynki mieszkalne
 • budynki gospodarcze
 • grunt
Dla kogo

Dofinansowanie do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaicznych.

Forma
 • Zakup i montaż instalacji o mocy od 2kW do 10kW
 • Zakup i montaż magazynów ciepła
 • Zakup i montaż magazynów energii elektrycznej o pojemności co najmniej 2 kWh.
 • Zakup i montaż systemów zarządzania energią HEMS/EMS* 

 

Na co

Indywidualni  właściciele domów jednorodzinnych, będący prosumentami w nowym systemie net billing oraz którzy zmienili system rozliczania z systemu opustów na nowy system net billing.

Wymagania zabudowy:

 • budynki mieszkalne
 • budynki gospodarcze
 • grunt
Dla kogo

Dofinansowanie do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaicznych.

Forma

Warunki dofinansowania

Grantobiorca rozliczający się w systemie tzw. net-billing  oraz Grantobiorcy, którzy nie skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing, mogą otrzymać dofinansowanie:

 •  dla mikroinstalacji fotowoltaicznej – nie więcej niż 4 tys. zł
 • dla mikroinstalacji fotowoltaicznej, do której zakupiony i zamontowany zostanie co najmniej jeden dodatkowy element – nie więcej niż 5 tys. zł

 

W przypadku inwestycji w dodatkowe elementy zwiększające autokonsumpcję energii elektrycznej można uzyskać dotację w zakresie:

 • magazynowania ciepła – nie więcej niż 5 tys. zł
 • magazynowania energii elektrycznej – akumulator –  nie więcej niż 7,5 tys. zł
 • systemu zarządzania energią HEMS/EMS –  nie więcej niż 3 tys. zł  pod warunkiem zakupu i montażu magazynu energii elektrycznej lub magazynu ciepła

ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA NIE WIĘCEJ NIŻ 20,5 TYS.ZŁ

Grantobiorcy, którzy skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing,

 • dla mikroinstalacji fotowoltaicznej – nie więcej niż 2 tys. zł

 

W przypadku inwestycji w dodatkowe elementy zwiększające autokonsumpcję energii elektrycznej można uzyskać dotację w zakresie:

 • magazynowania ciepła – nie więcej niż 5 tys.
 • magazynowania energii elektrycznej – akumulator –  nie więcej niż 7,5 tys. zł
 • systemu zarządzania energią HEMS/EMS –  nie więcej niż 3 tys. zł, pod warunkiem zakupu i montażu magazynu energii elektrycznej lub magazynu ciepła

 

ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA NIE WIĘCEJ NIŻ 17,5 TYS. ZŁ

Na co przeznaczyć dofinansowanie z programu Mój Prąd 4.0?

Szczegóły programu

Cel i zakres programu

Program „Mój Prąd” realizowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV), zmniejszenie emisji CO2 i poprawa jakości powietrza.

Forma dofinansowania

Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia, maksymalnie 3 000 zł na instalację. Dotacja jest zwolniona z podatku PIT. Koszty inwestycji, które nie zostały pokryte wsparciem można odliczyć od podatku (ulga termomodernizacyjna).

Terminy i forma składania wniosków

Nabór trwa od 15.04.2022r. do 22.12.2022r. lub do wyczerpania dedykowanej puli środków. Wnioski należy składać wyłącznie online, poprzez formularz udostępniony na portalu gov.pl

Beneficjenci

Osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową / umowę sprzedaży, z zakładem energetycznym regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Kontakt

Informacji o programie „Mój Prąd” udzielają doradcy energetyczni, wejdź na stronę
https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/ wybierz województwo, w którym mieszkasz i przejdź do zakładki kontakt.

Wzory dokumentów

Program Priorytetowy Mój Prąd_2022

Pobierz Podgląd

Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie PP Mój Prąd_2022

Pobierz Podgląd

Załącznik nr 4_Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych_RODO

Pobierz Podgląd

Wzór zaświadczenia o przyłączeniu do sieci elektroenergetycznej od Operatora Sieci Dystrybucyjnej

Pobierz Podgląd