Podgrzewacze i wymienniki ciepła

Magazynowanie wody użytkowej lub grzewczej wymaga doboru odpowiedniej konstrukcji i wielkości podgrzewacza. Jest to szczególnie ważne dla zapewnienia wydajnej i stabilnej pracy nowoczesnych urządzeń jakimi są pompy ciepła oraz instalacje solarne.

Nasze rozwiązania

Do wody użytkowej i ogrzewania
Do wody użytkowej
Do ogrzewania
Wymienniki ciepła
Osprzęt dodatkowy

Wydłużony okres gwarancji do 6 lat
Niskie straty ciepła
Trwała i estetyczna budowa
Wygodny i szybki montaż
Dostosowane do różnych urządzeń
Skuteczne zabezpieczenie przed korozją

Podgrzewacz, zasobnik czy zbiornik wody?

Podstawową różnicą jest w przypadku tego rodzaju urządzeń sposób podgrzewania wody – użytkowej lub grzewczej. Pojemnościowy podgrzewacz wody zawiera izolowany cieplnie zbiornik gromadzący wodę i wewnątrz niego element grzewczy. Głównym elementem grzewczym jest standardowo wężownica. Przepływa w niej woda grzewcza, glikol lub inny czynnik grzewczy.

Dodatkowym źródłem ciepła może być grzałka elektryczna, która pełni zwykle funkcję dodatkowego lub awaryjnego podgrzewania wody. Z kolei zasobnik to zbiornik pozbawiony podstawowego źródła ciepła jakim jest wężownica. Spełnia od funkcję magazynowania wody użytkowej lub grzewczej, która jest podgrzewana na zewnątrz zbiornika np. w wymienniku ciepła. Nazywany jest więc zasobnikiem buforowym lub zbiornikiem buforowym.

Zbiornik CWU do pompy ciepła i instalacji solarnej – jakie parametry musi posiadać?

Zbiornik, a w zasadzie podgrzewacz pojemnościowy CWU (ciepłej wody użytkowej) musi cechować się określonymi parametrami zależnie od jego zastosowania. Przede wszystkim jest to odpowiednia pojemność wody. Dotyczy to szczególnie podgrzewaczy przeznaczonych do instalacji solarnych. Muszą one przejmować całość wytwarzanego przez kolektory słoneczne ciepła. Jednocześnie następuje ich schładzanie dla sprawnej i bezpiecznej pracy. Podgrzewacze te posiadają 2 wężownice, gdzie dolna zostaje podłączona do instalacji solarnej, a górna do kotła grzewczego.

Zbiornik CWU do pompy ciepła posiada jedną wężownicę, ale powinna ona mieć zwiększony rozmiar w porównaniu do standardowych zbiorników podłączanych do kotłów grzewczych. Wynika to z faktu, że temperatura wody grzewczej z pompy ciepła jest niższa od podgrzewanej przez kocioł. Większa wężownica niweluje tą różnicę – podgrzewanie wody użytkowej następuje z większej powierzchni.

Z jakich względów stosuje się zbiornik buforowy do pompy ciepła?

Zbiornik buforowy do pompy ciepła może być wymagany do zastosowania z kilku powodów. Jednym z nich jest konieczność zapewnienia odpowiedniej pojemności instalacji grzewczej. Jest to istotne dla stworzenia optymalnych warunków pracy pompy ciepła. Właściwa akumulacja ciepła w instalacji grzewczej przekłada się na jej stabilną pracę, bez niekorzystnego zjawiska tzw. taktowania (bardzo częstego włączania i wyłączania sprężarki).

Taka potrzeba zastosowania zbiornika buforowego występuje w układach o małej pojemności wodnej i akumulacji ciepła, a więc w głównie w instalacjach grzejnikowych. Obecnie najczęstszym przypadkiem jest stosowanie zbiornika buforowego o małej pojemności dla pomp ciepła typu powietrze/woda. Są to zwykle niewielkie zasobniki do zawieszenia na ścianie, mające kilkadziesiąt litrów pojemności. Służą do utrzymania pracy pompy ciepła podczas trybu rozmrażania parownika.

Porady

Funkcja Bufor EKO
Funkcja Magazynowanie Ciepła
Zawór mieszający na instalacji CO