Do ogrzewania

W celu zapewnienia stabilnej pracy instalacji z pompą ciepła pomocne jest zastosowanie odpowiedniego zasobnika. Pełni on funkcję bufora ciepła i sprzęgła hydraulicznego.

Zasobniki buforowe stojące
Stojący zasobnik buforowy wody grzewczej NAD 250 v1 o pojemności 265 litrów przeznaczony jest do pracy w zamkniętych układach grzewczych z pompami ciepła typu powietrze-woda. Zwiększona pojemność zapewnia dużą akumulację ciepła.
  • Zwiększona akumulacja ciepła
  • Niskie straty ciepła
  • Możliwość montażu grzałki
Poznaj produkt
Zasobniki buforowe naścienne 
Wiszący zasobnik buforowy wody grzewczej ZB HX80 o pojemności 80 litrów przeznaczony jest do pracy w zamkniętych układach grzewczych z pompami ciepła typu powietrze-woda. Kompaktowa budowa pozwala na montaż w małych pomieszczeniach.
  • Kompaktowa budowa
  • Skuteczna izolacja cieplna
  • Możliwość montażu grzałki
Poznaj produkt

Dostosowany do pracy w układach zamkniętych z wodą grzewczą

Funkcja magazynowania ciepła dla optymalnej pracy pompy ciepła

Możliwości współpracy z grzałkami elektrycznymi

Niskie straty ciepła dzięki skutecznej izolacji cieplnej

Pompa ciepła ze zbiornikiem buforowym czy bez?

Pompa ciepła ma nieco odmienne wymagania eksploatacyjne od kotła grzewczego. Związane jest to przede wszystkim z koniecznością zapewnienia stabilnych warunków pracy sprężarki pompy ciepła. Jej czasy pracy i przerw w pracy powinny być możliwie długie, a liczba włączeń jak najmniejsza. Aby zapewnić takie warunki pracy należy zapewniać odbiór ciepła z urządzenia. Jest to związane z akumulacją ciepła w systemie grzewczym i budynku oraz przepływem wody grzewczej.

W przypadku ogrzewania podłogowego, gdzie akumulacja ciepła jest zwiększona, pod pewnymi warunkami można zrezygnować ze zbiornika buforowego. Jednak pojemność wodna systemu musi wynosić min. 3 litry na każdy kW mocy pompy ciepła. Zawory regulacyjne w układzie grzewczym nie mogą obniżać przepływu wody grzewczej poniżej wymaganego minimalnego. W praktyce jednak zbiornik buforowy jest zalecany zawsze z uwagi na szereg dodatkowych korzyści.

Jaki wybrać zbiornik buforowy do pompy ciepła?

Zbiornik buforowy do pompy ciepła który ma spełniać zadanie akumulacji ciepła na czas wyłączeń jej pracy musi posiadać zwiększoną pojemność – nawet 30-40 litrów na każdy kW mocy cieplnej urządzenia i każdą godzinę przerwy w pracy. Może być to opcją przydatną, gdy pompa ciepła ma być wyłączana na czas podwyższonej kwoty zakupu energii elektrycznej i zarazem ma gromadzić ciepło, gdy energia jest najtańsza.

Najczęściej jednak dąży się do stosowania niewielkich naściennych zbiorników buforowych. Zajmują one mało miejsca w pomieszczeniu kotłowni i spełniają najważniejsze wymagania eksploatacyjne. Takie wiszące zbiorniki buforowe mogą mieć pojemność rzędu 20 litrów na 1 kW mocy grzewczej. Dopuszcza się jednak mniejsze pojemność. Przykładowo ze zbiornikiem 80 litrów (ZB HX80) może współpracować pompa ciepła PCCO MONO 11 lub PCCO SPLIT 13.