Sterowniki

Sterownik jest uznawany za centralny element instalacji solarnej. Odpowiada za jej efektywną i bezpieczna pracę na podstawie pomiarów eksploatacyjnych. Zapewnia wgląd w pracę instalacji na miejscu, a także opcjonalnie w sposób zdalny.

MiniSOL
Innowacyjne rozwiązanie pod względem funkcjonalności montażu i obsługi. Zabudowa w gnieździe elektrycznym z automatycznym uruchomieniem i dopasowaniem do instalacji. Łatwa obsługa z aplikacji mobilnej.
  • Technologia Plug&Play
  • Obsługa z aplikacji mobilnej
  • Zabudowa w gnieździe elektrycznym
Poznaj produkt
GH26-P09
Należy do najbardziej zaawansowanych na rynku sterowników. Przeznaczony do obsługi każdego rodzaju instalacji solarnej dzięki rozbudowanemu zakresowi pomiarów i funkcji wraz z opcją zdalnego nadzoru .
  • Rozszerzone funkcje
  • Opcja zdalnego nadzoru
  • Montaż naścienny
Poznaj produkt
G422-P09
Należy do najbardziej zaawansowanych na rynku sterowników. Zakres funkcji i pomiarów jest analogiczny jak w modelu GH26-P09, różnicą jest sposób zabudowy – w grupie pompowej ZPS (jako część zamienna).
  • Rozszerzone funkcje
  • Opcja zdalnego nadzoru
  • Montaż w grupie pompowej ZPS
Poznaj produkt

Ochrona instalacji solarnej

Możliwość zdalnej obsługi i nadzoru

Współpraca z dowolną grupą pompową

Śladowe zużycie energii elektrycznej

Sterowniki solarne – najważniejsze jak najwyższe uzyski ciepła

Sterowanie pracą instalacji solarnej ma na celu w pierwszej kolejności uzyskiwanie przez nią jak największych ilości ciepła. Wymaga do dostosowywania pracy instalacji do zmiennych warunków pogodowych i temperatury wody. Dlatego też podstawową funkcją jaką realizują praktycznie wszystkie sterowniki solarne, jest pomiar i porównywanie dwóch temperatur. Pierwszą z nich jest temperatura na wyjściu z kolektorów słonecznych, a drugą zwykle temperatura wody użytkowej w podgrzewaczu.

Zasada działania sterownika paneli solarnych jest jednakowa. Jeżeli temperatura glikolu w kolektorach słonecznych jest o kilka stopni wyższa niż w wody w podgrzewaczu, to uruchomiona zostanie pompa obiegu solarnego. W ten sposób ciepło jest przekazywane do momentu gdy jest to możliwe. Jeżeli temperatura kolektorów słonecznych obniży się np. wskutek zachmurzenia to pompa obiegowa zostanie wyłączona.

Bezpieczeństwo i ochrona instalacji solarnej

Sterownik do kolektorów słonecznych spełnia także bardzo ważną funkcję podstawowego stopnia ich ochrony przed przegrzewaniem. W ten sposób przed uszkodzeniem chronione są elementy wewnętrzne instalacji solarnej. Sterowniki solarne uznanych producentów powinny posiadać bardzo użyteczną funkcję urlopową. Jej działanie zdecydowanie wpływa na bezpieczeństwo i żywotność instalacji solarnej.

Podczas dłuższej nieobecności mieszkańców domu, funkcja urlopowa zastępuje ich, uruchamiając w nocy schładzanie wody zgromadzonej w podgrzewaczu. Odbiór ciepła następuje w wyniku pracy pompy obiegu glikolowego, a oddawanie ciepła do otoczenia odbywa się w kolektorach słonecznych. Dzięki temu w kolejny słoneczny dzień instalacja solarna może pracować i ponownie podgrzewać wodę. Jednocześnie ogranicza się możliwość przestojów w pracy i przegrzewania kolektorów.

Współpraca z osprzętem instalacji solarnej

Nowoczesny sterownik instalacji solarnej pozwala na współpracę z dodatkowymi urządzeniami czy akcesoriami. Może być to np. współpraca z kotłem grzewczym, który będzie automatycznie uruchamiany przy zbyt niskiej temperaturze wody użytkowej gdy w ciągu dnia było niewielkie nasłonecznienie.

Innym przykładem może być presostat, który pozwoli wykryć zbyt niskie ciśnienie glikolu w instalacji solarnej. Wreszcie przykładem rozszerzenia funkcji sterownika solarnego może być współpraca z systemem EKONTROL. Pozwoli to na zdalny nadzór instalacji solarnej przez Internet. Nie tylko umożliwi to zdalną obsługę i zmianę ustawień sterownika, ale także wczesne otrzymywanie sygnałów ewentualnych alarmów czy awarii.