Inteligentne systemy zarządzania

Nowoczesne instalacje grzewcze, chłodzące i inne, mogą być uznawane za takie, gdy zapewniają jak najwyższy poziom komfortu użytkowania przy jak najniższych kosztach eksploatacji. Za to między innymi odpowiadają inteligentne systemy zarządzania.

Nasze rozwiązania

OPTI-ENER
Ekontrol

Pierwsze takie rozwiązanie dla każdego obiektu
Inteligentne sterowanie
Współpracuje z wieloma instalacjami
Polski producent 30 lat w branży OZE
Automatyzacja pracy urządzeń elektrycznych
Zarządzanie nadwyżkami energii

System zarządzania energią – komfort i oszczędności

Wydatki na zakup energii elektrycznej systematycznie rosną pomimo tego, że urządzenia są coraz bardziej efektywne energetycznie. Powodem tego jest systematyczny wzrost cen energii, a także coraz większa ilość urządzeń i wyposażenia elektrycznego w budynkach. Dlatego szczególnego znaczenia nabiera obecnie stosowanie systemów zarządzających pracą urządzeń w inteligentny sposób. Oznacza to, że włączanie urządzeń może się odbywać automatycznie. Może to następować w momencie gdy do dyspozycji pozostaje darmowa energia wytwarzana przez własną instalację fotowoltaiczną lub w okresie jej niższych cen (taryfy wielostrefowe).

Takie rozwiązanie pozwala obniżyć sumaryczne koszty zakupu energii i jednocześnie zwiększa komfort mieszkańców. Nie jest konieczne ręczne uruchamianie urządzeń i kontrolowanie ilości dostępnej darmowej energii. Rozwiązanie tego rodzaju dostarcza firma Hewalex pod nazwą OPTI-ENER.

Urządzenie optymalizujące zużycie prądu – możliwości OPTI-ENER

Innowacyjny system OPTI-ENER opracowany i rozwijany stale przez firmę Hewalex, służy optymalizacji zużycia prądu. Odbywa się to na podstawie kilku mechanizmów. Dla systemu niezbędna jest znajomość priorytetu uruchamiania urządzeń. O ustawieniu kolejności uruchamiania decyduje użytkownik. Powinien on zależeć m.in. od energochłonności pracy urządzeń. Wtedy oszczędności w kosztach zakupu prądu będą najwyższe. Do tego istotne będzie zapotrzebowanie na pracę systemów i urządzeń. Przykładowo uruchamianie klimatyzacji powinno następować przy wysokim nasłonecznieniu, aby zapewnić odpowiedni komfort wewnętrzny przy najniższym koszcie.

System OPTI-ENER może też umożliwić efektywne podgrzewanie wody. Jest ono ekonomicznie uzasadnione przy zastosowaniu kolektorów słonecznych, ale jeżeli występują nadwyżki energii z fotowoltaiki to OPTI-ENER jest w stanie płynnie regulować moc grzałki zależnie od dostępnej darmowej ilości energii.

Zdalny nadzór i diagnostyka urządzeń OZE

Nowoczesne systemy grzewcze stają się coraz bardziej złożone, szczególnie w zakresie sterowania. Dotyczy to np. pomp ciepła przeznaczonych do ogrzewania i chłodzenia budynków oraz podgrzewania wody użytkowej. Kluczową kwestią staje się więc ich nadzorowanie dla zapewnienia stabilnej stałej pracy. System EKONTROL autorstwa firmy Hewalex jest dostarczany integralnie z pompami ciepła typoszeregu PCCO. Umożliwia on zdalny nadzór nad pracą pompy ciepła i systemu ogrzewania. Można za pomocą komputera lub telefonu dokonywać zmian nastaw np. temperatur, czasów pracy itd.

Drugą niezmiernie ważną funkcję pełni EKONTROL DIAGNOSTYKA. Dostarcza on na bieżąco automatyczne raporty z pracy pompy ciepła. Wszelkie niepokojące stany robocze są odpowiednio wcześniej sygnalizowane wraz z podaniem zaleceń serwisowych lub innych. Takie rozwiązanie zwiększa zdecydowanie bezpieczeństwo pracy i jednocześnie obniża ilość czynności serwisowych do minimum.

Porady

Ile energii zużywają urządzenia domowe?
Jaki jest typowy profil zużycia energii w domu?
Co to jest autokonsumpcja energii elektrycznej?