Krzywa grzewcza – jak ją dopasować?

Dopasowanie krzywej grzewczej

 

Krzywa grzewcza pozwala na sterowanie temperaturą wody grzewczej w zależności od warunków otoczenia, tj. temperatury zewnętrznej. Sterowanie odbywa się z poziomu automatyki pompy ciepła, przez którą dopasowywana jest temperatura wody grzewczej instalacji CO do aktualnych potrzeb cieplnych budynku.

Sterowanie za pomocą krzywej grzewczej jest bardzo proste i odbywa się automatycznie. Wybór krzywej grzewczej przede wszystkim zależy od rodzaju ogrzewania w budynku. Jak zostało wspomniane w poprzednim artykule: dla ogrzewania podłogowego dedykowane są krzywe o numerach 0-4, a pozostałe przewidziane są dla instalacji o wyższych parametrach wody grzewczej (np. grzejniki, klimakonwektory). Największą trudność jednak może sprawić wybór odpowiedniej krzywej, tak aby przez cały sezon grzewczy zapewniony był odpowiedni komfort cieplny. Zmiana parametrów krzywej grzewczej powinna być podyktowana uzyskiwanymi subiektywnymi odczuciami komfortu termicznego użytkowników budynku. Zależnie od uzyskiwanych efektów możemy spodziewać się następujących przypadków:

 

Zawsze jest zimno

Kiedy w budynku, niezależnie od warunków otoczenia, w pomieszczeniach panuje zbyt niska temperatura i nie osiąga ona zadanej wartości, należy dokonać  korekty krzywej grzania.  Na przykład ustawienie na sterowniku wartości  parametru Korekta temperatury wody grzewczej na 5°C, spowoduje podniesienie temperatury wody grzewczej o 5°C od tej wynikającej z krzywej grzewczej. Podniesienie następuje dla każdego z punktów pracy.

 

Jest za zimno w czasie mrozów

W sytuacji, kiedy w budynku panuje zbyt niska temperatura podczas mrozów, a w pozostałych przypadkach jest odpowiednia, to oznacza to, że krzywa grzania ma zbyt małe nachylenie i dla niskich temperatur zewnętrznych wynikające z niej żądania temperaturowe są niewystarczające do uzyskania komfortu termicznego w budynku. Rozwiązaniem w tej sytuacji jest zwiększenie nachylenia krzywej grzewczej (zwiększenie numeru krzywej grzewczej), czyli wybranie krzywej o wyższym numerze.

 

Jest komfortowo w czasie mrozów, ale za zimno w pozostałych przypadkach

Nieprawidłowe dopasowanie krzywej grzewczej może także przejawiać się w sytuacji, gdy podczas trwania mrozów temperatura w budynku jest odpowiednia, a w pozostałych przypadkach jest za zimno. Oznacza to, że wybrana krzywa grzewcza ma zbyt duże nachylenie i należy wybrać krzywą grzewczą o niższym numerze, a następnie przesunąć ją w górę, czyli ustawić odpowiednio wyższą wartość korekty do krzywej grzania. Konieczna może być także zmiana wartości Min. temp. wody grzewczej.

Przykład:
Aktualnie wybrana krzywa grzewcza nr 4 zapewnia komfort przy wyjątkowo mroźnych dniach, ale nie zapewnia przy wyższych temperaturach zewnętrznych. Sytuacje może poprawić wybór niższej krzywej grzewczej (zmniejszenie nachylenia) oraz wprowadzenie korekty temperaturowej dla wody grzewczej.

 

Zawsze jest za ciepło

W przypadku, kiedy w budynku temperatura przekracza wymaganą i jest zbyt ciepło, niezależnie od warunków otoczenia, należy zmniejszyć temperaturę wody grzewczej wynikającej z krzywej grzania, czyli zmniejszyć wartość korekty temperatury krzywej grzewczej np. z wartości 3°C na wartość 1°C. Wtedy temperatura wody grzewczej, która wynika z krzywej grzania, nie będzie już wyższa o 3°C, ale tylko o 1°C. Konieczna może być także zmiana wartości Min. temp. wody grzewczej oraz Max. temp. wody grzewczej.

 

Jest za ciepło w czasie mrozów

Może się zdarzyć sytuacja, kiedy w budynku jest zbyt ciepło podczas trwania mrozów, a w każdym innym przypadku temperatura pokojowa jest odpowiednia. Dzieje się tak, ponieważ wybrana krzywa grzania dla niskich temperatur zewnętrznych wyznacza wysokie wartości temperatury wody grzewczej, które przewyższają faktyczne zapotrzebowanie na ciepło budynku. W takiej sytuacji należy wybrać krzywą grzewczą, która ma mniejsze nachylenie, czyli o niższym numerze lub zmniejszyć wartość Max. temp. wody grzewczej.

 

Jest komfortowo w czasie mrozów, ale za ciepło w pozostałych przypadkach

Kiedy w budynku podczas mrozów temperatura jest odpowiednia, a w pozostałych przypadkach jest zbyt ciepło, oznacza to, że krzywa grzewcza ma zbyt małe nachylenie, zatem należy wybrać krzywą o numerze wyższym. Dodatkowo, aby uniknąć zbyt wysokiej temperatury podczas mrozów należy przesunąć krzywą w dół, czyli zmniejszyć wartość korekty krzywej grzewczej.

Przykład:
Aktualnie wybrana krzywa grzewcza nr 3 zapewnia komfort przy wyjątkowo mroźnych dniach, ale nie zapewnia przy wyższych temperaturach zewnętrznych (jest za ciepło). Sytuacje może poprawić wybór wyższej krzywej grzewczej (zwiększenie nachylenia) oraz wprowadzenie ujemnej korekty temperaturowej dla wody grzewczej. Należy tez pamiętać o weryfikacji parametru Min. temp. wody grzewczej.

 

UWAGA!

Ze względu na bezwładność cieplną budynku (jak i samego systemu grzewczego) zmian w zakresie korekty krzywej grzewczej (przesunięcia w górę/dół) oraz jej nachylenia, należy dokonywać stopniowo, maksymalnie raz na dobę, a następnie obserwować, jak zmienia się komfort cieplny budynku. Na czas szukania optymalnych nastaw zalecamy ustawienie jednego programu czasowego i aktywowanie go przez całą dobę.

Opublikowano: 07.09.2022