Jak odpowiednio ustawić temperaturę w pomieszczeniu?

1. Ustawienie temperatury w pomieszczeniu

 

Temperatura pokojowa ma bezpośredni wpływ na nasze samopoczucie, dlatego ważne jest jej odpowiednie dobranie. Zwykle ustawia się temperaturę w pomieszczeniu w zakresie 20-24°C. Wartość ta zależy od indywidualnych upodobań domowników.
Temperatura w pomieszczeniu jest również jednym z najważniejszych parametrów decydujących o pracy pompy ciepła. Przy sterowaniu automatycznym to wymagana temperatura pokojowa oraz temperatura zewnętrzna decydują o temperaturze wody grzewczej podawanej na instalację CO. Z kolei temperatura wody grzewczej wpływa na moc, z jaką sprężarka powinna pracować.
W przypadku sterowania manualnego, temperatura wody grzewczej w instalacji CO ma z góry założoną wartość, a osiągnięcie zadanej temperatury pokojowej zależy w głównej mierze od pracy pompy obiegowej.

Niezależnie od wymaganej temperatury, kluczowym aspektem będzie:

 

Prawidłowe umieszczenie czujnika temperatury pokojowej

Ważne jest, aby czujnik temperatury pokojowej (odpowiednio T12 bądź T13 lub termostat w wersji alternatywnej) umieszczony był w reprezentatywnym pomieszczeniu, np. w salonie. To właśnie odczyty z tego elementu pomiarowego oraz porównanie ich z aktualnymi żądanymi temperaturowymi w pomieszczeniu, decyduje o tym czy pompa obiegowa otrzyma napięcie i tym samym sygnał do pracy.  Dlatego też, w przypadku umieszczenia czujnika w nieodpowiednim miejscu, w którym występuje duże nasłonecznienie lub miejscowe podwyższenie temperatury (przy grzejniku, kominku, w kuchni niedaleko kuchenki, w dużym oknie znajdującym się na południowej elewacji, itp.) musimy brać pod uwagę, że mieszkanie może być w rzeczywistości niedogrzane, mimo iż  czujnik temperatury, według którego pracuje pompa obiegowa, pokazuje temperaturę wyższą lub równą zadanej. Za poprawną lokalizację czujnika odpowiada wykonawca instalacji.

 

Temperatura w trybie komfort i eko

Wymaganą temperaturę pokojową można zdefiniować w parametrze Temperatura pokojowa komfort oraz Temperatura pokojowa eko-grzanie.
Temperatura pokojowa komfort będzie utrzymywana na poziomie zadanej wartości według nastaw programu czasowego grzania CO (słupek podniesiony w całości- kolor pomarańczowy w platformie Ekontrol). Optymalne wartości tej temperatury mieszczą się na poziomie 20-22°C.

 

Maksymalna możliwa do osiągnięcia temperatura pokojowa wynika bezpośrednio z charakterystyki budynku, projektowej mocy odbiorników ciepła (instalacja podłogowa/ grzejniki) i mocy zainstalowanej pompy ciepła. Należy mieć na uwadze to, że ustawiając temperaturę w pomieszczeniu na 24°C niekoniecznie zostanie ona osiągnięta. Zależy to przede wszystkim od mocy pompy ciepła – jeżeli dobór był robiony na wymagane 21°C w pomieszczeniu, nie powinniśmy z góry zakładać, że po ustawieniu na dużo wyższą wartość taka też zostanie osiągnięta.

 

Temperatura pokojowa eko-grzanie będzie utrzymywana na poziomie zadanej wartości według nastaw programu czasowego grzania CO (słupek podniesiony do połowy- kolor zielony w platformie Ekontrol). Wybranie temperatury ekonomicznej pozwala na okresowe obniżenie temperatury pomieszczeń, co skutkuje zmniejszeniem kosztów ogrzewania. Intuicyjnie temperatura ekonomiczna powinna być nieco niższa niż temperatura w trybie komfort, a niższa wymagana temperatura przekłada się na mniejsze zużycie energii elektrycznej przez pompę ciepła.

 

Zaleca się, aby różnica pomiędzy temperaturą komfortową, a ekonomiczną nie przekraczała:

• 1°C – w przypadku ogrzewania grzejnikowego;

• 0,5°C – w przypadku ogrzewania podłogowego.

 

2. Histereza temperatury pokojowej

 

Wartość histerezy temperatury pokojowej określa o ile stopni może obniżyć się temperatura w pomieszczeniu, aby mogła uruchomić się pompa obiegowa za buforem i rozpoczęła ponowne grzanie do temperatury ustawionej w parametrze Temperatura pokojowa komfort Temperatura pokojowa eko-grzanie.

Zalecana wartość histerezy temperatury pokojowej mieści się w granicach 0,2-0,5°C.

 

Przykładowo:
Według ustawień programu czasowego pompa ciepła ma za zadanie utrzymać temperaturę pomieszczenia w trybie komfort – zadana w parametrze Temperatura pokojowa komfort wartość to 21°C. Histereza temp. pokojowej wynosi 0,5°C.

Po osiągnięciu temperatury 21°C pompa obiegowa wyłączy się i włączy ponownie, gdy temperatura spadnie o wartość histerezy, czyli do 20,5°C.

 

Większa wartość histerezy skutkuje mniejszą ilością uruchomień pompy obiegowej co jest powiązane z ilością włączeń urządzenia grzewczego. Spowoduje jednak niestabilną temperaturę w pomieszczeniach oraz może doprowadzić do sytuacji, gdy pompa ciepła musi pracować z podwyższoną mocą grzewczą, która pozwoli na odrobienie strat ciepła.

Mniejsza histereza spowoduje częstszą pracę urządzenia, ale również mniejszy spadek temperatury w pomieszczeniach. Ma to szczególne znaczenie dla instalacji cechujących się znaczną bezwładnością cieplną, np.: ogrzewanie podłogowe. Mniejsza histereza, przy odpowiednio ustawionej krzywej grzewczej, może jednak spowodować dłuższą pracę pompy ciepła przy stosunkowo małej mocy grzewczej, co zapewni utrzymanie komfortu cieplnego w budynku jak i zwiększy efektywność pracy układu.

 

3. Program czasowy

 

Ustawienie programu czasowego pozwala na wyznaczenie przedziałów czasowych, podczas których pompa ciepła ma utrzymywać zadaną temperaturę w pomieszczeniu w zależności od wybranego trybu (eko lub komfort).
Przy sterowaniu manualnym w trybie komfort lub eko utrzymywana jest odpowiednia temperatura wody grzewczej ustawiona w parametrze Temperatura wody grzewczej komfort-man. oraz Temp. wody grzewczej eko-man. Natomiast w przypadku sterowania za pomocą krzywej grzewczej w poszczególnych trybach (eko/komfort) utrzymywana jest wartość wyliczona z krzywej grzewczej.
Temperatura powietrza w pomieszczeniu będzie ustalona odpowiednio w parametrze Temperatura pokojowa komfort lub Temperatura pokojowa eko-grzanie.
Podział na tryb komfortowy i ekonomiczny programu czasowego pozwala na uzyskanie realnych oszczędności, wynikających z ograniczenia strat cieplnych bufora oraz lepszego dostosowania temperatury pokojowej do okresowych potrzeb domowników, należy jednocześnie pamiętać, aby różnica zadanej temperatury pokojowej w trybie komfort i eko-grzanie nie przekraczała 1oC (zalecane 0,5°C).

 

Ustawienia programu czasowego

Program czasowy grzania CO ustalany jest w parametrze Program czasowy (Ustawienia > Użytkownik > Ustawienia – obiegi grzewcze > Obieg CO1(CO2)).

Dla każdego z trzech dostępnych przedziałów czasowych – Poniedziałek-PiątekSobotaNiedziela – możliwe jest wprowadzenie odrębnych ustawień godzinowych oraz temperaturowych, które wynikają z pracy w trybie komfort, eko lub wyłączenia obiegu grzewczego.

Ustawienie programu czasowego w danej godzinie odbywa się poprzez wybranie słupka na wykresie godzinowym odpowiedniego dla danego trybu:

  • Pomarańczowy podniesiony słupek – tryb komfortowy,
  • Zielony podniesiony do połowy słupek – tryb ekonomiczny,
  • Brak słupka – wyłączenie grzania CO.

 

Przy wyborze godzin Programu czasowego, należy uwzględnić okres potrzebny na ogrzanie pomieszczeń oraz możliwość wykorzystania tańszych taryf energetycznych.

Na powyższym przykładzie:
temperatura w trybie ekonomicznym będzie utrzymywana w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 21:00-3:00 oraz 9:00-13:00. Z kolei w godzinach 4:00-8:00 i 14:00-20:00 utrzymywana będzie temperatura zadana w trybie komfort. W niedzielę w godzinach 0:00-3:00 grzanie obiegu CO jest wyłączone.

W zależności od rodzaju instalacji i wymaganej temperatury w pomieszczeniach, możliwe są różne harmonogramy nastaw:

 

  • Temperatura ekonomiczna przez noc oraz komfortowa w ciągu dnia – ustawienie to pozwala na uzyskanie lepszego współczynnika COP w czasie wyższych dziennych temperatur zewnętrznych, a także współpracę z instalacją fotowoltaiczną. Nastawa taka może nie być możliwa do zrealizowania w przypadku posiadania zbyt małej mocy pompy ciepła (zwłaszcza podczas zimy). Straty ciepła budynku podczas nocy mogą być tak duże, że pompa ciepła, pracująca na 100% swojej mocy grzewczej, nie zdoła „nadrobić” strat ciepła. Dla takiego przypadku szczególnie ważne będzie ustawienie niskiej różnicy temperatur powietrza w programie komfortowym oraz ekonomicznym.

 

  • Temperatura komfortowa w czasie tańszych taryf energetycznych – nastawa dotyczy instalacji zarówno z grzejnikami jak, i ogrzewaniem podłogowym. Ustawienie pozwala na zakumulowanie większej ilości ciepła w czasie tańszych taryf energetycznych oraz związanie z tym oszczędności. Ograniczy to pracę pompy ciepła przy droższej taryfie energetycznej w okresach mniejszego zapotrzebowania na ciepło budynku. Nastawa jest szczególnie polecana użytkownikom posiadającym większe bufory ciepła lub grubszą wylewkę, która może zakumulować ciepło.

  • Temperatura ekonomiczna przez większość czasu oraz temperatura komfortowa w krótkich okresach dnia wymaganych przez użytkownika – np. podniesienie temperatury podłogi zaraz po wstaniu rano. Możliwe jest wykorzystanie tańszych taryf energetycznych. Nastawa dotyczy głównie instalacji z ogrzewaniem podłogowym (z podłogą ceramiczną). Nastawa polega na utrzymywaniu wymaganej temperatury powietrza podczas całej doby i jej sztuczne podnoszenie, które spowoduje uczucie tzw. ciepłej posadzki. Nastawa nie jest zalecana dla instalacji grzejnikowych.

 

Opublikowano: 07.09.2022