Jak optymalnie sterować pracą pompy cyrkulacyjnej CWU?

Niektóre instalacje ciepłej wody użytkowej posiadają dodatkowy obieg ciepłej wody tzw. cyrkulację CWU. Instalator montuje w nim pompę cyrkulacyjną jak widać na powyższym zdjęciu. Jej zadaniem jest wymuszenie przepływu na odcinku miedzy najdalej umieszczonym (względem zasobnika CWU) punktem poboru ciepłej wody (np. wylewką baterii umywalkowej, prysznicem, itp.) a samym zasobnikiem CWU. Ma to na celu uzyskiwanie natychmiastowego wypływu z kranu wody o oczekiwanej temperaturze. Sterownik pompy ciepła umożliwia sterowanie taką pompą.

 

Pompa cyrkulacyjna może pracować wyłącznie w godzinach komfortowych harmonogramu podgrzewania CWU. W godzinach ekonomicznych, celem oszczędzania energii, praca pompy cyrkulacyjnej jest zablokowana.

 

Przykładowo dla poniższej sytuacji pompa cyrkulacyjna będzie mogła się uruchomić:

a) od poniedziałku do piątku wyłącznie w godzinach 8:00-10:00 oraz 16:00- 22:00
b) w sobotę i niedzielę od godziny 7:00 do godziny 22:00.

Uruchomienie pompy nastąpi gdy w zasobniku CWU woda będzie miała większą temperaturę niż nastawioną w parametrze Temp. włączenia pompy cyrkulacyjnej. Zaleca się, by wartość nastawy nie była niższa niż 40°C. Zbyt mała temperatura spowoduje częste uruchamianie pompy.

 

UWAGA!

Nieprawidłowo skonfigurowana praca pompy cyrkulacyjnej
może zwiększyć koszty podgrzewania CWU nawet o 70%.

 

Praca pompy cyrkulacyjnej może odbywać się na trzy sposoby:
  • ciągły – włączy ciągłą pracę pompy cyrkulacyjnej powodującą stały obieg wody w rurociągu w trakcie trwania programu czasowego komfortowego,
  • przerywany – uruchomi naprzemienne włączanie i wyłączanie pompy cyrkulacyjnej zgodnie z ustawieniem parametrów: Czas pracy pompy cyrkulacyjnej oraz Czas postoju pompy cyrkulacyjnej,
  • komfort – włączy pompę cyrkulacyjną po spadku temperatury wody na powrocie z cyrkulacji o 8°C poniżej temperatury ustawionej w parametrze włączenia pompy cyrkulacyjnej, wyłączenie pompy cyrkulacyjnej nastąpi, jeżeli temperatura wody na powrocie będzie mniejsza o 5°C od ustawionej w wyżej wymienionym parametrze.

 

Przykład:
Dla ustawionej Temperatury włączenia pompy cyrkulacyjnej na poziomie 40°C, pompa cyrkulacyjna będzie uruchamiała się przy temperaturze 32°C (wg czujnika T9) i wyłączała po osiągnięciu 35°C (wg czujnika T9).

Opublikowano: 07.09.2022