Jaką ustawić temperaturę CWU?

Za pomocą sterownika, bądź platformy Ekontrol możliwe jest ustawienie dwóch temperatur ciepłej wody użytkowej (CWU) w zależności od wybranego programu czasowego (temp. wody użytkowej – komfort lub temp. wody użytkowej – eko.)

Temperatura wody w zasobniku na ciepłą wodę użytkową do codziennego użytkowania w domu jednorodzinnym powinna zawierać się w granicach 40-50°C. W okresie letnim może być nieco chłodniejsza.

Dla komfortu użytkowników wystarczy, aby temperatura wody używanej do kąpieli była wyższa o 1-3°C od temperatury ludzkiego ciała. Zalecamy, aby różnica między temperaturami komfort:

i ekonomiczną:

nie była większa niż 3-5°C.

Spowoduje to utrzymanie stabilnej temp. CWU podczas całej doby. Ponadto zaleca się, aby temperatura wody użytkowej ustawiona w zasobniku nie była wyższa niż 50°C (należy pamiętać o maksymalnej temperaturze jaka może wychodzić z pompy ciepła i stracie ciepła na wężownicy zasobnika CWU, patrz. koperta pracy sprężarki.

 

Temperatura ciepłej wody, a efektywność COP pompy ciepła

 

Ustawienie docelowej temperatury CWU można także uwzględnić od współczynnika COP. Im niższa temperatura CWU, tym wyższy współczynnik COP. W przypadku podgrzewania ciepłej wody użytkowej o 5°C więcej, niż potrzebujemy w rzeczywistości, wartość COP może spaść nawet o 15%. Dla zbyt wysokich nastaw temperatury oraz pracy pompy ciepła w środku lata może dochodzić nawet do awaryjnego wyłączania pompy ciepła poprzez zadziałanie czujnika wysokiego ciśnienia.

Najczęściej będzie to sygnał do obniżenia temp. CWU lub ograniczenia pracy pompy w środkowej części dnia (zwłaszcza, gdy pompa ciepła zamontowana jest na elewacji południowej).

W przypadku zastosowania zasobnika CWU o zbyt małej pojemności, również może zaistnieć konieczność podniesienia temp. CWU, tak, by po zmieszaniu jej z zimną wodą wodociągową uzyskać wymaganą ilość wody o komfortowej temperaturze.

Należy pamiętać, że optymalny zasobnik CWU do współpracy z pompą ciepła to zbiornik pionowy, jego pojemność wynosi około 50l/osobę, posiadający powiększoną powierzchnię wężownicy (0,2m2/kW mocy nominalnej urządzenia). Finalna wielkość zasobnika powinna być podyktowana spodziewanym poborem ciepłej wody.

Możliwe skutki ustawienia wyższej temperatury wody użytkowej

 

Wzrost temperatury wody powyżej 55-60°C powoduje wytrącanie się osadów (kamienia) na powierzchniach grzewczych pompy ciepła, w orurowaniu instalacji grzewczej, wymiennikach ciepła, itd. Zjawisko będzie tym bardziej intensywne, im bardziej „twarda” będzie woda, czyli im więcej będzie zawierać węglanów wapnia i magnezu.

Nastawa wymaganej temperatury powinna zostać podyktowana także rodzajem zasobnika do CWU i lokalizacją czujnika T1. Im niżej zlokalizowany jest czujnik temperatury, tym niższą wartość wody możemy ustawić. Dzieje się tak dlatego, że woda ulega tzw. rozwarstwieniu termicznemu. Im wyżej w zbiorniku, tym cieplejsza woda. Zlokalizowanie czujnika T1 nisko i ustawienie temp. wody na poziomie 40°C, powinno dać podobny efekt komfortu, jak zlokalizowanie go wyżej i nastawa 45°C. Oczywiście wszystko będzie zależało od wielkości zasobnika.

 

Względy higieniczne dla układu podgrzewania wody użytkowej

 

Temperaturę zadaną ciepłej wody użytkowej należy ustawić tak, aby uwzględnić wiele kryteriów związanych nie tylko z komfortem użytkowania, ale również z aspektami higienicznymi i technicznymi. Można uznać, że w przypadku domu jednorodzinnego ustawienie poziomu temperatury CWU powinno zawierać się w zakresie od 40 do 50°C. Taka temperatura, oraz częsty rozbiór całego zasobnika z ciepłej wody, nie sprzyjają rozwojowi bakterii. Temperatura wody użytkowej w wspomnianym zakresie  nie zwiększa również występowania kamienia w instalacji oraz nie obciąża nadmiernie urządzenia grzewczego. Zapewnia za to użytkownikowi najwyższy poziom komfortu i bezpieczeństwa.

Należy pamiętać o okresowych wygrzewach higienicznych zbiornika do temperatury 70°C za pomocą grzałki elektrycznej (pompa ciepła nie jest w stanie samodzielnie osiągnąć tak wysokiej temperatury) w celu zniszczenia bakterii z grupy Legionella, które mogą prowadzić do chorób układu oddechowego. Wygrzew zalecany jest szczególnie w sytuacji, gdy rozbiór wody był wstrzymany przez dłuższy okres czasu, bowiem bakteria zagnieżdża się szczególnie w wodzie stojącej.

Opublikowano: 07.09.2022