Jak działa funkcja Współpraca z PV?

Automatyka pomp ciepła serii PCCO umożliwia współpracę z inwerterami PV  oraz systemami zarządzania energią elektryczną (np. OPTI-ENER). Dzięki tej funkcjonalności użytkownik jest w stanie w prosty sposób znacząco podnieść współczynnik autokonsumpcji energii elektrycznej w swoim domu. Więcej o autokonsumpcji wspominaliśmy tutaj.

 

Do działania funkcji Współpraca z PV konieczne jest podłączenie styku bezpotencjałowego inwertera PV lub systemu zarządzania energią do odpowiednich zacisków pompy ciepła (patrz: instrukcja montażu PCCO MONO oraz SPLIT) oraz aktywowanie funkcji w parametrze Sterowanie zewnętrzne:

Ustawienie parametru na:

0 – funkcja nieaktywna
1 – współpraca z PV (aktywna przy zwarciu zacisków S16)
2 – współpraca z PV (aktywna przy rozwarciu zacisków S16)

W momencie pojawienia się sygnału świadczącego o nadprodukcji energii elektrycznej na ekranie głównym sterownika pojawi się napis Współpraca z PV.

 

Działanie Współpracy z PV w zasadzie opiera się uruchamianiu pompy ciepła w trakcie wykrycia nadprodukcji energii elektrycznej przez instalację fotowoltaiczną. Uruchomienie urządzenia następuje po przekroczeniu ustawionej wartości nadwyżki mocy, wyłączenie natomiast po spadku mocy poniżej określonego poziomu.

 

Przykład:

Wartość uruchomienia – 2000W
Wartość wyłączenia – 1500W
Włączenie pompy ciepła nastąpi, jeśli nadwyżka mocy wyniesie powyżej 2000W, wyłączenie po spadku nadwyżki poniżej 1500W.
Wartości graniczne włączenia oraz wyłączenia należy wprowadzić w ustawieniach inwertera PV lub systemu zarządzania energią elektryczną – nie są to ustawienia pompy ciepła.

 

Ilość energii elektrycznej jaką może wyprodukować instalacja fotowoltaiczna nie jest stała i zależy od wielu czynników m.in. od mocy instalacji, czy też aktualnych warunków atmosferycznych. Aby jak najlepiej wykorzystać nadwyżkę energii elektrycznej i jednocześnie nie narazić się na pobór prądu z sieci, istnieje możliwość ograniczenia maksymalnego biegu sprężarki (a tym samym mocy pompy ciepła) w trakcie aktywnej funkcji Współpraca z PV. Parametr Max. bieg sprężarki – PV, magazyn. ciepła, który może zostać ustawiony przez instalatora, pozwala na dopasowanie mocy elektrycznej pompy ciepła do nadwyżki generowanej przez instalację fotowoltaiczną.

 

Przykład:

Aktualnie generowana moc instalacji PV – 2000W
Maksymalna moc elektryczna pompy ciepła w konkretnym punkcie pracy – 2500W
Moc elektryczna pompy ciepła po ograniczeniu biegu – 1800W

 

Ograniczenie biegu sprężarki spowoduje zmniejszenie maksymalnej mocy elektrycznej pompy ciepła, a tym samym umożliwi pracę pompy ciepła bez obaw o przekroczenie nadwyżki pochodzącej z instalacji PV. Niestety nie jest możliwe określenie uniwersalnego biegu sprężarki, przy którym nie dojdzie do przekroczenia nadwyżki. Wartość ta powinna wynikać bezpośrednio z obserwacji zachowania instalacji fotowoltaicznej.

Aktualnie Współpraca z PV dostępna jest tylko dla ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. W przyszłości planowane jest rozszerzenie możliwości współpracy również w trybie chłodzenia, tak by jak najefektywniej wykorzystywać zieloną energię pochodzącą z przydomowych instalacji fotowoltaicznych.

Opublikowano: 07.09.2022