Jak działa funkcja Magazynowanie ciepła?

Funkcja Magazynowanie ciepła, poprzez utrzymanie w buforze wyższej temperatury wody grzewczej, niż żądana dla obiegów grzewczych, umożliwia zmagazynowanie ciepła w celu jego późniejszego wykorzystania na centralne ogrzewanie. Temperatura ta będzie utrzymywana w godzinach wskazanych w ustawieniach programu czasowego odpowiedniego dla tej funkcji (Program czasowy – magazyn. ciepła). Polecana jest w szczególności dla instalacji wyposażonych w bufor ciepła o większej pojemności.

 

 

Działanie funkcji Magazynowanie ciepła możliwe jest tylko w instalacjach wyposażonych w zawór mieszający. W przypadku instalacji z dwoma lub trzema obiegami zawór ten musi zostać zamontowany przed wszystkimi obiegami grzewczymi (mieszacz wspólny dla wszystkich obiegów). Skonfigurowanie zaworu mieszającego na obieg CO1 lub całą instalację centralnego ogrzewania, w sytuacji jego faktycznego braku, niesie ryzyko ryzyko skierowania na instalację grzewczą wody o zbyt wysokiej temperaturze, co w przypadku instalacji podłogowej mogłoby spowodować jej uszkodzenie.

 

 

Funkcja ta jest szczególnie przydatna w przypadku korzystania z taryfy energetycznej dwu- lub trzystrefowej. Dopasowanie programu czasowego magazynowania ciepła do godzin, w których występują tańsze strefy czasowe taryf energetycznych, pozwala na osiągnięcie realnych korzyści finansowych. Wymaganą temperaturę wody w buforze dla funkcji Magazynowanie ciepła ustala się w parametrze Żądana temp. wody – magazyn. ciepła CO. Wartość temperatury podana w tym parametrze będzie utrzymywana w buforze w czasie wyznaczonym w parametrze Program czasowy -magazyn. ciepła.

 

1) Obieg CO1 z zaworem mieszającym:

 • żądana temperatura wody w funkcji Magazynowanie ciepła – 50°C
 • żądana temperatura wody grzewczej obiegu CO1 – 35°C
 • rzeczywista temperatura wody grzewczej obiegu CO1 – 35°C

 

2) Obieg CO1 z zaworem mieszającym + obieg CO2 bez zaworu mieszającego:

 • żądana temperatura wody w funkcji Magazynowanie ciepła – 50°C
 • żądana temperatura wody grzewczej obiegu CO1 – 35°C
 • żądana temperatura wody grzewczej obiegu CO2 – 40°C
 • rzeczywista temperatura wody grzewczej obiegu CO1 – 35°C
 • rzeczywista temperatura wody grzewczej obiegu CO2 – 40°C

 

Funkcja Magazynowanie ciepła jest zablokowana dla instalacji z wieloma obiegami grzewczymi, wśród których tylko obieg CO1 wyposażony jest w zawór mieszający.

 

3) Obieg CO1 + obieg CO2, wspólny zawór mieszający

 • żądana temperatura wody w funkcji Magazynowanie ciepła – 50°C
 • żądana temperatura wody grzewczej obiegu CO1 – 35°C
 • żądana temperatura wody grzewczej obiegu CO2 – brak możliwości ustawienia
 • rzeczywista temperatura wody grzewczej obiegu CO1 – 35°C
 • rzeczywista temperatura wody grzewczej obiegu CO2 – 35°C

 

Ponadto w funkcji Magazynowanie ciepła możliwe jest sterowanie grzałką (lub innym szczytowym źródłem ciepła) w celu osiągnięcia wymaganej temperatury w buforze. Umożliwia to parametr Włączenie grzałki – magazyn. ciepła, w którym podawana jest wartość wyprzedzenia czasowego uruchomienia grzałki elektrycznej, liczonego od zakończenia przedziału czasowego aktywnej funkcji Magazynowanie ciepła. Czas ten podany jest w minutach.

 

 

W przypadku, gdy Program czasowy magazyn. ciepła jest ustawiony na 24 godz. przez całą dobę, uruchomienie grzałki elektrycznej nie nastąpi, ponieważ przedział w programie czasowym nigdy się nie kończy.

 

 

Przykład:
Program czasowy magazyn. ciepła – funkcja aktywna w godzinach 12:00-15:00 oraz Włączenie grzałki: magazyn. ciepła ustawiony na 30 minut. → Uruchomienie grzałki nastąpi 30 minut przed zakończeniem przedziału czasowego funkcji Magazyn. ciepła, czyli o godzinie 14:30.

Opublikowano: 07.09.2022