Czym jest koperta pracy sprężarki?

Pole pracy sprężarki przedstawia jaką temperaturę możemy uzyskać na wyjściu z pompy ciepła w korelacji do temperatury dolnego źródła czyli w naszym przypadku temperatury powietrza zewnętrznego. Możliwe, maksymalne wartości temperatur na wylocie z urządzenia zależą między innymi od budowy układu chłodniczego, rodzaju zastosowanej sprężarki oraz czynnika chłodniczego.

W naszych pompach ciepła serii PCCO stosujemy dwa rodzaje czynników chłodniczych, odpowiednio R410a (seria PCCO SPLIT oraz starsza seria PCCO MONO) oraz czynnik R32 (obecna oferta serii PCCO MONO).

Ważny jest przede wszystkim prawidłowy dobór pompy ciepła do potrzeb grzewczych budynku. Nieodpowiednia pompa ciepła o zbyt małej mocy grzewczej w odniesieniu do aktualnych potrzeb budynku nie pozwoli osiągnąć maksymalnej temperatury, wynikającej z poniższych wykresów.

Maksymalna temperatura medium grzewczego, mierzona na wylocie z pompy ciepła, jest zależna od modelu urządzenia i wynosi odpowiednio:

Konsekwencje

 

a) Wartość maksymalna (55°C dla R410a i 58°C dla R32 na wylocie z pompy ciepła):

Jest to wartość maksymalnej temperatury, jaką może uzyskać pompa ciepła (wartość mierzona na wylocie wody grzewczej z urządzenia). Należy jednak pamiętać, że pozostaje ona powiązana z temperaturą powietrza w pobliżu jednostki zewnętrznej pompy ciepła. Oznacza to, że w przypadku zastosowania np. pompy ciepła PCCO SPLIT, maksymalna temperatura wody grzewczej opuszczającej skraplacz pompy ciepła będzie mniejsza niż 55°C – dla temperatur zewnętrznych poniżej 0°C (patrz wykres „Pole pracy sprężarki dla pompy ciepła z czynnikiem R410A”) i w granicznych temperaturach zewnętrznych przy -25°C, pompa ciepła jest w stanie ogrzać wodę grzewczą do 45°C. Zatem w przypadku instalacji grzejnikowych, gdy zależy nam aby przez cały sezon grzewczy, pompa ciepła była w stanie ogrzać wodę do co najmniej 50°C należałoby wybrać pompę ciepła PCCO MONO. Należy równocześnie zwrócić uwagę, że parametr ten uzyskiwany jest zaraz na wylocie ze skraplacza pompy ciepła (jednostka zewnętrzna w przypadku PCCO MONO), więc to jaki parametr temperaturowy ostatecznie trafi na grzejniki zależy w znacznej mierze od grubości i jakości zastosowanej izolacji przewodów grzewczych! W skrajnych przypadkach może się okazać, że pomimo wysokiej temp. zasilania na wyjściu z urządzenia, straty przesyłowe będą tak duże, że finalna temp. wody grzewczej docierająca do grzejników będzie niewystarczająca aby ogrzać pomieszczenia.

Maksymalna temp. wody może być także ograniczona w letni, gorący dzień (patrz wykres, np. dla czynnika R410A przy temperaturach zewnętrznych >30°C maksymalna temperatura na wyjściu z urządzenia maleje do 45°C). Będzie to miało miejsce najczęściej  w przypadku pompy ciepła zamontowanej na elewacji południowej, gdzie występują dodatkowe zyski ciepła na wskutek nagrzania konstrukcji pompy ciepła. Zazwyczaj pompa ciepła pracować będzie wtedy tylko w trybie CWU podgrzewając zasobnik ciepłej wody. Aby nie odczuć spadku możliwej temp. wody grzewczej zalecamy skorzystać z programów czasowych, tak, aby pompa podgrzewała wodę użytkową rano oraz wieczorem. Zastosowanie blokady programu czasowego podczas południa, gdy pompa ciepła nagrzewa się od słońca, spowoduje, że użytkownik nie odczuje negatywnego wpływu lokalizacji urządzenia.

 

b) Wartość minimalna (25°C na wylocie z pompy ciepła):

Pompa ciepła posiada także minimalną temp. wody grzewczej, która umożliwia pracę układu chłodniczego. Oznacza to, że w momencie gdy temp. wody mierzona wg czujnika T3 (wlot do pompy ciepła) jest za niska – poniżej 20°C to pompa ciepła nie będzie mogła się uruchomić. W takim przypadku należałoby wstępnie uruchomić dodatkowe źródło grzewcze (najczęściej grzałka) aby wygrzać wodę grzewczą do tych 20°C. Dodatkowo użytkownik zostanie poinformowany o zbyt niskiej temperaturze komunikatem, widocznym na sterowniku pompy ciepła: Ochrona PC. Dlatego też nie dopuszcza się pracy pomp ciepła, bez dodatkowego źródła grzewczego, podłączonego do instalacji CO.

Pompa ciepła może także zablokować się w momencie zainstalowania jej w budynku letniskowym, w którym wyłącza się pompę ciepła na dłuższe okresy czasu. W takim wypadku użytkownik powinien zastanowić się, czy preferuje utrzymywać wyższą temp. w budynku, tak by pompa ciepła nie zablokowała się zbyt niską temp. wody czy woli rozpoczynać wygrzewanie dodatkowym źródłem grzewczym.

 

UWAGA!

Minimalna temperatura wody grzewczej w instalacji CO pozwalająca na stałą pracę sprężarki pompy ciepła w trybie grzania wynosi 20°C (odczyt z czujnika T3). W sytuacji, w której minimalna temperatura nie zostanie zapewniona, automatyka pomp ciepła serii PCCO uruchomi jednocześnie szczytowe źródło ciepła oraz sprężarkę. Jeżeli w przeciągu 15 minut od uruchomienia sprężarki minimalna temperatura nie zostanie osiągnięta, sprężarka zostanie wyłączona, a pracę przejmuje szczytowe źródło ciepła. Ponowne uruchomienie sprężarki nastąpi po osiągnięciu minimalnej temperatury pozwalającej na jej pracę. W tym czasie na ekranie głównym sterownika pojawi się komunikat Ochrona PC.

 

c) Minimalna i maksymalna temperatura otoczenia 

Pompa ciepła może pracować w zakresie od -25°C do +45°C. Poza tymi wartościami powinno zostać uruchomione dodatkowe źródło grzewcze.

 

Opublikowano: 07.09.2022