Legenda, zestawienie urządzeń

Legenda do schematów hydraulicznych

Zestawienie urządzeń
Symbol Opis Wejście napięciowe
BUF/CO Zasobnik buforowy wody grzewczej ——————————————————————————————————
CO1 Obieg grzewczy CO1 ——————————————————————————————————
CO2 Obieg grzewczy CO2 ——————————————————————————————————
CO3 Obieg grzewczy CO3 ——————————————————————————————————
CWU Ciepła woda użytkowa ——————————————————————————————————
F Filtr ——————————————————————————————————
G-CO Grzałka eklektyczna do celów centralnego ogrzewania MCB B16 3P
G-CWU Grzałka eklektyczna do celów CWU MCB B16 1P
KA Kocioł automatyczny dwufunkcyjny (olejowy, gazowy) zasilanie cewki przekaźnika napięciem na MCB B16 3P
KC Kocioł stałopalny / kominek ——————————————————————————————————
M.IMP Miernik, przepływomierz impulsowy GND/IMP/12V
NW/G Przeponowe naczynie wzbiorcze wody grzewczej ——————————————————————————————————
NW/S Przeponowe naczynie wzbiorcze instalacji solarnej ——————————————————————————————————
NW/W Przeponowe naczynie wzbiorcze na układzie CWU ——————————————————————————————————
S Zawór spustowy ——————————————————————————————————
SOL Kolektory słoneczne ——————————————————————————————————
PCCO Pompa ciepła ——————————————————————————————————
P1 Pompa skraplacza P1 L
P4 Pompa za wymiennikiem CWU RL04
P5 Pompa cyrkulacyjna CWU RL05
P6 Pompa obiegu CO1 RL06
P7 Pompa obiegu CO2 RL09
P8 Pompa obiegu CO3 RL11
P/SOL Pompa instalacji solarnej ze sterownika kotła
P/K1 Pompa obiegu kotła stałopalnego ze sterownika kotła
P/K2 Pompa obiegowa za wymiennikiem obiegu kotłowego ze sterownika kotła
PDG/CWU Podgrzewacz ciepłej wody użytkowej ——————————————————————————————————
WP/KC Wymiennik płytowy obiegu kotłowego ——————————————————————————————————
WP/CWU Wymiennik płytowy obiegu CWU ——————————————————————————————————
ZE Złącze elastyczne ——————————————————————————————————
ZM Zawór mieszający RL07 (otwarcie)
RL08 (zamknięcie)
ZNU Zawór nadmiarowo – upustowy ——————————————————————————————————
ZT Zawór termostatyczny mieszający na układzie CWU ——————————————————————————————————
ZT2 Zwór trójdrogowy CO/CWU L1 – (wyster. CO)
RL04 (wyster. CWU)
ZTP Zawór z siłownikiem termoelektrycznym (ogrz. podłogowe) ——————————————————————————————————
ZPS Zespół pompowo-sterowniczy (inst. solarna) ——————————————————————————————————
Zestawienie czujników
Symbol Opis Wejście napięciowe
T1 Czujnik temperatury w podgrzewaczu CWU (NTC 5kΩ) S01
T2 Cz. temp. w buforze CO (NTC 5kΩ) S02
T3 Cz. temp. wody na wlocie do skraplacza (NTC 5kΩ) S03
T4 Cz. temp. czynnika w skraplaczu (NTC 5kΩ) S04
T6 Cz. temp. wody na wylocie ze skraplacza (NTC 5kΩ) S06
T7 Cz. temp. wody na powrocie inst. CO (NTC 5kΩ) S07
T8 Cz. temp. wody w jednostce wewnętrznej (NTC 5kΩ)
lub termostat obiegu CO3 (opcja)
S08
T9 Cz. temp. wody na powrocie obiegu cyrkulacji (NTC 5kΩ) S09
T11 Cz. temp. wody za mieszaczem CO
lub cz. temp. wody na zasilaniu inst. CO (NTC 5kΩ)
S011
T12 Cz. temp. pokojowej obiegu CO1 (NTC 5kΩ)
lub termostat obiegu CO1 (opcja)
S012
T13 Cz. temp. pokojowej obiegu CO2 (NTC 5kΩ)
lub termostat obiegu CO2 (opcja)
S013
T14 Cz. temp. zewnętrznej (NTC 5kΩ) S014