Śrubunek KS 3/4″

Śrubunek służy do łączenia pojedynczych kolektorów słonecznych w pola. Dopuszcza się łączenie w jednej baterii max. 8 kolektorów słonecznych.

Możliwości wykorzystania śrubunku KS 3/4″

Ze względu na występujące pod wpływem temperatury wydłużenia liniowe rur zbiorczych w kolektorach, dopuszcza się łączenie w jednej baterii max. 8 kolektorów słonecznych (większa ilość wymaga konsultacji z Działem Technicznym).

Sposób zamawiania zestawów ZPKS i śrubunków KS 3/4″

W kompletnych zestawach solarnych znajduje się zestaw przyłączeniowy ZPKS (Nr kat. 47.01.01) oraz odpowiednia ilość śrubunków KS 3/4″ (Nr kat. 42.01.00). W przypadku składania odrębnych zamówień, na każde pole kolektorów słonecznych należy zamówić zestaw ZPKS (Nr 47.01.01) oraz śrubunki KS 3/4″ (Nr kat. 42.01.00), których ilość musi wynosić 2 szt. na każdy kolejno przyłączany kolektor.

 

 

Specyfikacja techniczna

Numer katalogowy

73.02.00

Maksymalne ciśnienie w instalacji

3 bary

Pojemność zbiornika

3 dm³

Elementy zestawu

naczynie pompy solarnej z wężykiem, tłoczysko pompy solarnej, lejek

Pompa ręczna

Numer katalogowy

73.02.00

Maksymalne ciśnienie w instalacji

3 bary

Pojemność zbiornika

3 dm³

Elementy zestawu

naczynie pompy solarnej z wężykiem, tłoczysko pompy solarnej, lejek