Chcę zarządzać energią w domu

OPTI-ENER – nareszcie wiesz co się dzieje z energią i wydatkami

Inwestycja we własny magazyn energii wiąże się z wysokimi, nie zawsze akceptowalnymi  kosztami. Celem gromadzenia energii jest mniejsza zależność od sieci i tym samym większa opłacalność fotowoltaiki. Znacznie tańszą i prostszą alternatywą jest inteligentny system OPTI-ENER. Może on także kierować nadwyżki energii do gromadzenia jej w podgrzewaczu wody użytkowej lub buforze ciepła. Przede wszystkim jednak zarządza pracą urządzeń gdy jest dostępna własna darmowa energia.

Jak mieć swój magazyn energii i zarządzać urządzeniami w domu?

Mniejsza ilość energii magazynowanej w sieci, oznacza niższe “prowizje” pobierane przez energetykę za korzystanie z niej. Ręczne lub zegarowe sterowanie pracą urządzeń elektrycznych tak aby zużywały one własną darmową energię, jest niekomfortowe i trudne. Taką funkcję może pełnić automatycznie system OPTI-ENER. Dzięki niemu możliwe jest też posiadanie wiedzy o tym ile energii zostało wytworzonej, ile oddanej do sieci i jaka jej ilość zostaje do wykorzystania.

Zwiększ zyski i popraw opłacalność Twojej fotowoltaiki.

System OPTI-ENER pozwala monitorować szereg punktów w budynku, których stan pracy jest  trudny do oceny bez przeprowadzenia dodatkowych pomiarów. To m.in. statystyka jakości dostarczanej do budynku energii elektrycznej. To także ocena prawidłowej pracy, a nawet poprawności montażu instalacji fotowoltaicznej. Zarządzane urządzenia domowe można uruchamiać zarówno automatycznie, jak i zdalnie za pomocą aplikacji mobilnej.

Bezcenne poczucie bezpieczeństwa i komfortu.

Inwestycja we własny magazyn energii wiąże się z wysokimi, nie zawsze akceptowalnymi  kosztami. Celem gromadzenia energii jest mniejsza zależność od sieci i tym samym większa opłacalność fotowoltaiki. Znacznie tańszą i prostszą alternatywą jest inteligentny system OPTI-ENER. Może on także kierować nadwyżki energii do gromadzenia jej w podgrzewaczu wody użytkowej lub buforze ciepła. Przede wszystkim jednak zarządza pracą urządzeń gdy jest dostępna własna darmowa energia.

Jak mieć swój magazyn energii i zarządzać urządzeniami w domu?

Mniejsza ilość energii magazynowanej w sieci, oznacza niższe “prowizje” pobierane przez energetykę za korzystanie z niej. Ręczne lub zegarowe sterowanie pracą urządzeń elektrycznych tak aby zużywały one własną darmową energię, jest niekomfortowe i trudne. Taką funkcję może pełnić automatycznie system OPTI-ENER. Dzięki niemu możliwe jest też posiadanie wiedzy o tym ile energii zostało wytworzonej, ile oddanej do sieci i jaka jej ilość zostaje do wykorzystania.

Zwiększ zyski i popraw opłacalność Twojej fotowoltaiki.

System OPTI-ENER pozwala monitorować szereg punktów w budynku, których stan pracy jest  trudny do oceny bez przeprowadzenia dodatkowych pomiarów. To m.in. statystyka jakości dostarczanej do budynku energii elektrycznej. To także ocena prawidłowej pracy, a nawet poprawności montażu instalacji fotowoltaicznej. Zarządzane urządzenia domowe można uruchamiać zarówno automatycznie, jak i zdalnie za pomocą aplikacji mobilnej.

Bezcenne poczucie bezpieczeństwa i komfortu.

OPTI-ENER – innowacja Hewalex

– znacznie więcej możliwości w Twoim zasięgu

Steruj inteligentnie pracą urządzeń elektrycznych w domu

Uruchamianie urządzeń elektrycznych może się odbywać automatycznie i co ważne według ustalonej kolejności tak aby zyskać jak najwięcej dzięki darmowej energii.

Kontroluj zużycie energii i zwiększaj korzyści

Racjonalne zużycie energii to wykorzystywanie jej gdy pochodzi z własnego źródła, a także gdy jest dostępna w niższej cenie (taryfy strefowe).

Zyskaj jeszcze więcej bezpieczeństwa i komfortu

Ocena jakości dostarczanej energii, kontrola pracy instalacji PV i urządzeń, ograniczanie napięcia w sieci przy wysokim nasłonecznieniu zwiększają bezpieczeństwo i komfort.

Opłacalne zarządzanie bilansem energii domu dzięki OPTI-ENER

Kluczem do zwiększania opłacalności fotowoltaiki jest wzrost tzw. autokonsumpcji energii. Jest to ta część energii wytwarzanej we własnej instalacji fotowoltaicznej, która zamiast trafić do sieci, jest na bieżąco zużywana na miejscu. Typowe wartości autokonsumpcji energii wynoszą zwykle około 20% w skali roku. Jest to zależne od wielu czynników – wielkości instalacji PV w stosunku do potrzeb, sposobu użytkowania urządzeń elektrycznych w ciągu dnia, itp. Dzięki inteligentnemu zarządzaniu pracą urządzeń elektrycznych przez system OPTI-ENER, poziom autokonsumpcji można zwiększyć 2, a nawet więcej razy. Dzięki temu opłacalność fotowoltaiki wzrośnie w zauważalnym stopniu.

OPTI-ENER – korzyści dla budżetu domowego i komfortu mieszkańców

Inteligentne zarządzanie bilansem energii w budynku ma celu uzyskiwanie przede wszystkim korzyści ekonomicznych. System OPTI-ENER wykracza jednak poza tą podstawową korzyść i daje mieszkańcom domu możliwość zarządzania pracą urządzeń nie tylko dla potrzeb obniżania zużycia energii, ale także samej ich komfortowej obsługi.

SPRAWDŹ OFERTĘ

Wyższe dofinasowanie dla instalacji PV z inteligentnym sterowaniem

Zakup, dowóz i wdrożenie tak zwanego systemu HEMS (Home Energy Management System) lub EMS, który służy do zarządzania zużyciem energii wytworzonej we własnej instalacji fotowoltaicznej, jest objęty dodatkowym poziomem dofinansowania. Aktualnie (09.2022) możliwe jest uzyskanie zwiększonego poziomu dotacji pod warunkiem jednoczesnego zakupu magazynu energii lub/i ciepła. Tym nie mniej jednak, poziom dodatkowej dotacji powinien pokryć dodatkowe koszty związane z zastosowaniem systemu OPTI-ENER w typowych rodzajach instalacji PV.